Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

Er Statens gæld en uansvarlig forvaltning

FREDERIKSUND Folkeuniversitetet i Frederikssund indbyder til foredraget Staternes gæld - Europas Svøbe?. Foredraget holdes af professor, cand.polit. Jesper Jespersen fra Roskilde Universitetetscenter.

Statsgæld beskrives ofte som en byrde for samfundsøkonomien, der i særlig grad væltes over på kommende generationer. En i mange henseender uansvarlig og unfair forvaltning af samfundets og statens knappe ressourcer. Det er den populistiske fremstilling. Den britiske økonom John Maynard Keynes havde et andet syn på budgetunderskud og offentlig gæld. Han så disse primært som et resultat af en fejlslagen beskæftigelsespolitik - høj arbejdsløshed.

I dag kan vi konstatere, at USA er kommet væsentligt bedre gennem den økonomiske krise end de fleste europæiske lande. Der blev ført en aktiv penge-, finans- og budgetpolitik, der har under støttet den samfundsøkonomiske udvikling.

Foredraget holdes i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund, torsdag den 6. december 2018, kl. 19.30. Billetter kan købes på www.fufsund.dk eller ved indgangen.

Publiceret 06 December 2018 11:22

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!