Alice Rosenstrand Larsen fra Frederikssund har været mentor i Gadespejlene i to år. Det er blevet til mange værdifulde timer sammen med 21-årige A. Foto: BM

Alice Rosenstrand Larsen fra Frederikssund har været mentor i Gadespejlene i to år. Det er blevet til mange værdifulde timer sammen med 21-årige A. Foto: BM

Unge står i kø for at få en mentor

Gadespejlene mangler mentorer. For antallet af unge, der har brug for ekstra støtte og voksenkontakt, vokser

Af
Birgitte Masson

FREDERIKSSUND Mistrivsel, misbrug, kriminalitet eller slet og ret sårbar. Mange unge bevæger sig på kanten af afgrunden, eller er på nippet til at bryde sammen fordi de stræber efter det perfekte, og slår sig selv i hovedet over, at de ikke er rigtige nok. Den frivillige mentorordning Gadespejlene kan være med til at hjælpe nogle af disse unge til at få en god tilværelse med, uddannelse, arbejde og et sundt ungdomsliv.

Gadespejlene findes i flere Nordsjællandske kommuner. Også i Frederikssund. Imidlertid må mange unge netop her vente forgæves på hjælp og støtte, fordi der ikke er mentorer nok, det fortæller mentor og formand for Gadespejlene Iris Romerdahl:

Unge står i kø

"Gadespejlenes frivillige er et supplement til det, som kommunen kan tilbyde. Som mentor møder vi de unge på deres præmisser, og hjælper dem til at tage ansvar for deres eget liv. Vi tror på, at værdien ligger i relationen, som vi skaber med frivillighed og fortrolighed. Nogle gange kan en snak over telefonen være nok, andre gange mødes mentor og ung over en kop kaffe. Rammerne er sat, men hvordan man ønsker, at relationen skal forløbe, er helt op til hvad de unge har brug for. Men vi har hårdt brug for flere mentorer i Frederikssund, for vi ved, fra Ungekontakten i kommunen, at de unge står i kø," fortæller Iris Romerdahl, som Lokalavisen møder hjemme i hendes stue.

Til stede er Alice Rosenstand Larsen fra Frederikssund. Hun har været mentor for en 21-årig ung kvinde i snart to år, der også sidder med ved bordet. Hun vil gerne være anonym, så vi kalder hende A.

"Det var helt nyt for mig dengang. Jeg har arbejdet indenfor unge-psykiatrien i 28 år, så det lå lige til højrebenet at blive mentor, da jeg stoppede på arbejdsmarkedet som 65-årig," fortæller Alice Rosenstand Larsen og tilføjer:

"Det har jeg ikke fortrudt. Det har været meget givende."

En lidt sårbar ung

Det var oprindeligt Frederikssund Kommune, som gjorde A. opmærksom på mentorordningen Gadespejlene.

"Frederikssund Kommune spurgte, om jeg kunne tænke mig at få en mentor, som kunne støtte mig i min uddannelse," fortæller A. som i dag er i fuld gang med at uddanne sig til SOSU-assistent. På spørgsmålet til hvorfor hun ønskede at benytte sig af mentorordningen, svarer hun, at hun nok vil beskrive sig selv som en lidt sårbar ung.

"Det betyder meget for mig, at have Alice at læsse af på. Det har jeg indimellem brug for, og det har helt klart hjulpet mig til at komme igennem uddannelsen," fortæller A og tilføjer:

"Jeg ved, at jeg altid kan ringe til Alice, hvis jeg har brug for en voksen at tale med. Det er ikke alt, man bruger sine forældre til."

FAKTA

Mentorer i Gadespejlene møder de unge med 100 pct fortrolighed, og rapporterer ikke til forældre, sagsbehandler, lærer, politi eller andre.

Hjælper frivilligt unge med det, de unge ønsker hjælp til, og bruger egen erfaring og viden.

Møde de unge i det offentlige rum, bibliotek, cafe, fritidsaktiviteter, skole, arbejde eller i det fri.

Interesserede kan komme til informationsmødet i Cafe Kosmos den 16. januar klokken 18.50.

Publiceret 05 December 2018 08:59

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!