Slangerupkoret giver koncert i Slangerup Kirke 9. december. Pressefoto

Slangerupkoret giver koncert i Slangerup Kirke 9. december. Pressefoto

Så er der julekoncert med Slangerupkoret

Slangerup På anden søndag i advent giver Slangerupkoret koncert i Slangerup Kirke 9. december. På programmet er sange af to nulevende engelske komponister og den uundværlige afdeling med danske julesange, hvoraf et par stykker er fast indslag i korets julekoncerter, skriver Slangerupkoret i en pressemeddelelse.

I de senere år har koret sunget en del værker af den engelske komponist John Rutter. Blandt andet hans Magnificat med orkester og solist. Fra dette værk synger koret sangen Of a Rose, a lovely rose, som i teksten rummer hele julens budskab om Jesu fødsel, de hellige tre konger, Jesu død og opstandelse. Samt to andre sange af John Rutter. Rosentemaet går i øvrigt igen i fællessangene og i det danske program.

Koret dirigeres på 14. sæson af Ulrich Spahn Klausen, og Ulrichs kone, der selv er dirigent for Skibbykoret, synger sopransoloen i en af messens fem satser.

Koret akkompagneres af Lene Christiansen, der også er medlem af koret. Der er gratis adgang til koncerten, som starter kl. 16 søndag 9. december.

Publiceret 05 December 2018 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!