Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

Du som er i himlen - os der er tilbage

Nu fortæller far og søster til trafikdræbt om, hvordan man finder sin plads og glæde i livet efter at have mistet. LOF inviterer til foredraget Den dag verden gik i stå

FREDERIKSSUND Pernille Koustrup Offersen var kun 13 år, da hun i 2012 mistede sin 18-årige bror, Kenni Offersen. Høj fart, glat føre og et træ på vejen satte punktum for Kennis og tre kammeraters liv.

Nu fortæller far og søster til en af de dræbte om, hvordan man finder sin plads og glæde i livet efter at have mistet. Hør familiens historie, når LOF inviterer til foredraget Den dag verden gik i stå. Foredraget finder sted den 19. november kl. 19-21.30 på Frederikssund Handelsgymnasium, Knord, Heimdalsvej 1, Frederikssund.

Foredraget er åbent for alle og er gratis for unge under 22. år. For andre tages der entre. Biletter kan købes på lof.dk/frederikssund eller i døren.

LOF ønsker at italesætte og debattere med unge, hvilke konsekvenser høj fart og glat føre kan have. Derfor har LOF som noget helt nyt indgået et samarbejde med Frederikssund Gymnasium og Frederikssund Handelsgymnasium, Knord. Pernille Koustrup Offersen holder derfor også foredrag på de to uddannelsesinstitutioner den 19. november i elevernes skoletid.

Far og datter har også skrevet bogen: ”Du som er i himlen – os der er tilbage” Bogen kan købes efter foredraget eller i boghandlen.

Publiceret 14 November 2018 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!