Bredt flertal for budget med skattestigninger

Enhedslisten og konservative stod udenfor, da byrådets øvrige partier onsdag aften stemte ja til det kommende års budget

Af
Henrik Gregersen

På overfladen så det såmænd meget tilforladeligt ud, da et massivt flertal i byrådet i Frederikssund - med stemmerne 21 for og to imod - godkendte det kommende års budget for Frederikssund Kommune.

Men de politiske forskelle både internt i den borgerlige gruppe, på venstrefløjen og på fløjene imellem var alligevel til at få øje på, efter borgmester John Schmidt Andersen gav ordet frit.

For nok udtrykte parti efter parti tilfredshed med budgettet, der både rummer en række besparelser og nye bevillinger - men det var især bredden af forliget snarere end indholdet, der fik gruppeformænd og -kvinder til at rose del-elementer af forliget og de politiske med- og modspillere for deres deltagelse i forliget.

Samtidig afslørede talerne også, at forhandlingsklimaet til tider angiveligt ikke havde været optimalt.

Socialdemokratiet kritiserede således borgmester John Schmidt Andersen for at have været for længe om at luge ud i mængden af besparelsesforslag, med den konsekvens, at flere frygtede besparelser kom til at hænge i luften for længe.

De konservative kritiserede Dansk Folkeparti for at have brudt det borgerlige flertal, og SF's Ole Frimann Hansen gik så vidt som til at takke de radikale og Dansk Folkeparti for at "være blevet i lokalet, så de to store partier ikke røg i totterne på hinanden."

V: Savner udligningsreform

Det mest opsigtsvækkende element i budgetforliget er en skattestigning på 0,5 procentpoint, som i de kopmmende fire år vil øge skatteindtægterne i kommunen med mellem 41 og 45 millioner kroner.

Pengene er brugt til at skære en lang række af de spareforslag, der fremgik af det såkaldte handlingskatalog, bort.

Det betyder blandt andet, at det socialpsykiatriske værested Livskilden og omsorgscentret Tolleruphøj undgår lukning, og det betyder samtidig, at der bliver tilført penge til folkeskolen, specialskoleområdet, ældreområdet, familieområdet samt psykiatri- og handicapområdet.

"Det er tilfredsstillende, at der er indgået et bredt forlig. Vi har måttet hæve skatten nu efter flere sænkninger, fordi der ikke er blevet gennemført den ventede udligningsreform, der ville have tilført kommunen 40 millioner kroner. Det vil selvfølgelig være glædeligt, hvis vi som varslet modtager 15 millioner kroner i kompensation for den manglende reform. Men vi trænger som kommune til, at man får samlet mod til at gennemføre den nødvendige reform i stedet for midlertidige løsninger," konstaterede borgmester John Schmidt Andersen (V), indledningsvis og introducerede samtidig en nyt princip i økonomistyringen i Frederikssund Kommune.

Hidtil har man nemlig i budgetterne indregnet forventede indtægter fra salg af grunde og bygninger som en del af driften. Men det er efter sidste års Vinge-fadæse slut med den praksis:

"Det er et budget, hvor der ikke er indregnet indtægter fra salg af grunde og bygninger. De indtægter, der måtte komme fra det, bliver brugt tila t forberdre kommunens likviditet," lød det fra John Schmidt Andersen, inden gruppeformændene efter partistørrelse fik ordet.

Således kunne Hans Andersen supplere partifællen:

"Vi må desværre sætte skatten op for at finansiere nogle af de tiltag, vi nu sætter i værk. Vi lægger ikke skjul på, at der er tale om et budget, hvor der også er besaprelser, men samlet set er der tale om budgetudvidelser - især på kernevelfærden. Så samlet mener vi, det er et budget, hvor vi både sikrer kvaliteten og overskuddet til også at foretage de nødvendige investeringer," lød det fra ham.

S: 'Udligning er bortforklaring'

Socialdemokraternes gruppeformand Tina Tving Stauning indledte sin ordførertale med at konstatere, at hun nu kunne notere, at Venstre brugte en manglende udligningsreform som undskyldning for at måtte hæve skatten:

"Når Venstre fremhæver den manglende omlægning af udligningen som grunden til en skatteforhøjelse, og at økonomien strammer til i Frederikssund Kommune, skal han da have lov til det. Det har jo været en meget stor kamel at sluge for Venstre, at der ingen vej var udenom en skatteforhøjelse, hvis det da ikke skulle blive til en total massakre på velfærden her i kommunen. Store udgifter til veje og jordkøb i Vinge, store udgifter til en idrætsby, større udgifter end godt var og oveni en skattelettelse sidste år. Det kunne ikke holde." konstaterede hun og fortsatte:

"Men sandheden er, at der ikke var nogen vej udenom en skattestigning, hvis man skulle undgå, at det endte som en massakre. Forliget betyder, at fik reddet Dalby og Skuldelev Skole, at vi fik reddet Livskilden, uddgik en total lukning af Tolleruphøj, at vi fravalgte langt dårligere normereringer på børneområdet, end man er endt med. Det er er i det hele taget et budget, der ligger meget tæt på vores oprindelige forslag. Træerne vokser dog ikke ind i himmelen. Man kan ikke lave et budgetforlig med besparelser, uden at det rammer både service og personale. Der bliver nedlagt en lang række administrative stillinger på Rådhuset, cafeen på Nordhøj nedlægges, man indfører lukkedage og behovspasning i børnehusene og SFO."

Klare forringelser, lød budskabet fra Tina Tving Stauning.

"Men vi vil kæmpe for, at forringelserne bliver annuleret, så snart det er økonomisk muligt. Ingen elsker lukkedage og de nednormeringer, der følger med."

DF: 'Kedelige - og konsekvente'

Dansk Folkeparti var i lighed med Socialdemokraterne allerede tidligt i budgetforhandlingerne klare i spyttet omkring, at de foretrak en skattestigning fremfor besparelser:

"Vi er jo i virkeligheden lidt kedelige, for vi mener ikke noget nyt. Det, vi mente under valgkampen, det mener vi også nu. Vi har ønsket trivsel i skolerne - ikke lukning. Vi har ønsket en god ældrepeleje - ikke at nedlægge de tilbud, der gør livet lidt bedre og sjovere som ældre. Ingen kan få alt, og der udvidelser i budgettet, som ikke var til at komme uden om. Eksempelvis havnebadet og penge til at sikre stationspladsen og infrastruktur i Vinge. Så hvis vi ikke havde valgt at dreje på det håndtag, en skattestigning udgør, havde vi været nødt til at at vælge langt flere besparelser fra handlingskataloget.."

C: 'Løser ingen udfordringer'

Da det stod klart, at det kommende års budget ville indeholde en skattestigning, kom samtidig en udmelding fra den konservative Ole Søbæk om, at partiet havde forladt budgetforhandlingerne.

"Vi står sjældent udenfor, og da slet ikke i en periode med et borgerligt flertal. Vi må bare konstatere, at det borgerlige flertal reelt er sat ud af kraft, og det er ikke fordi, budgettet indeholder en skattestigning, vi ikke er med i forliget. Det er fordi, det er et budget, der ikke peger fremad," lød det fra Ole Søbæk, der uddybede:

"Det er et budget, hvor vi forspilder chanen for at lægge nye spor i forhold til opgaveløsning i kommunen. Af det nøgletalsnotalt, der er en del af baggrundspapirerne, er borgerne her i kommunen lavere lønnet end andre steder - men har også færre problemer end andre steder. Alligevel bruger vi flere penge på at løse de problemer på specialområdet, voksen-handicapområdet og på omsorgscentrene. Hvorfor? Fordi det handler om at undgå vrede vælgere. Man får undervisningspolitik til at handle om landsbyer i stedet for skoler, og man vælger at beholde frontpersonalet, mens man skiller sig af med de specialister, der kan gøre os klogere. Vi ser kun på input; at flere penge er godt, og færre penge er noget skidt. Men vi burde se noget mere på årsagerne til, at vi bruger flere penge på færre problemer end andre."

R: 'Penge til at fastholde kvalitet'

Fra de radikales Maria Katarina Nielsen var der derimod roser til forligskredsen:

"Det er let at være idealist, men der er behov for en pragmatisk tilgang i sær i en svær tid. Budgettet vil kunne mærkes rundt om. Men samtidig har vi sikret, at der er afsat penge til at fastholde kvaliteten på måde de store og små matrikler, og vi har sørget for, at der kommer et løft til kultur- og fritidsområdet, der i i flere år har været nedprioritet."

Enh: 'Vinge eller velfærd'

Enhedslistens Pelle Andersen-Harild forlod - nærmest vanen tro - forhandlingerne om det kommende års budget, inden man nåede målstregen.

"Man er nødt til at vælge imellem Vinge eller velfærd. Samtidig med at man gennemfører en skattestigning bliver man ved med at lege med Vinge, mens der sker faktiske forringelser på børnemområdet. Jeg har intet imod en skattestigning, men hvorfor skal erhvervslivet ikke også bidrage i form af et øget dækningsbidrag," lød det fra Pelle Andersen-Harild, der samtidig havde en opfordring:

"Vi er nødt til at sikre nogle flere penge på kistebunden. De kommende år vil der være så stort et behov for klimatilpasninger, at det vil kommer til at koste kassen. Derfor er det nødvendigt at sætte penge af i tide, for der kommer masser af problemer."

SF: Forlig giver ro på'

For SF's byrådsmedlem Ole Frimann Hansen var det vigtigt at understrege, at årets budgetforlig efter hans opfattelse giver ro på - ikke mindst på skoleområdet - i de kommende år:

"Jeg er glad for, at det er lykkedes at bevare de små skoler. Hvis man vil kalde det for egnsudvikling, så er det ok med mig. For måske er det dét, der er behov for. Og jeg føler mig helt tryg ved, at Udannelsesudvalget skal gennemgå en tildelingsmodel, så man sikre området. Der er en række besparelser på områder, som er ærgerlige. Men jeg synes, prioriteringen har været rigtig. Hvis man skal vælge mellem en naturvejleder eller en ergoterapeut, foretrækker jeg trods alt, at snittet lægges ved naturvejlederen. Samlet set mener jeg også, at det er positivt, at man i budgettet lægger op til en bedre tidlig indsats. Jeg håber, det kan være med til at øge kvaliteten, når man åbner for, at eksempelvis pædagoger eller ergoterapeuter kan få lov til at udfolde deres faglighed, så man kan hjælpe tidligtst muligt. For det kan spare borgerne for mange problemer og kommunen for mange udgifter, hvis man gør det rigtige tidligst muligt."

Publiceret 11 October 2018 11:57

SENESTE TV