Sådan ser prognosen for kommunens kassebeholdning ud. I praksis vil den grønne linie dog formentlig være fladere, da en række anlægsarbejder blev pillet af programmet i kølvandet på Vinge-problemerne og nu skal genprioriteres.

Sådan ser prognosen for kommunens kassebeholdning ud. I praksis vil den grønne linie dog formentlig være fladere, da en række anlægsarbejder blev pillet af programmet i kølvandet på Vinge-problemerne og nu skal genprioriteres.

Budget: Vil udsætte ansættelser

Der er ikke lagt op til skattestigninger i borgmesterens budgetudspil. I stedet skal Vinge-nødløsning skal være permanent

Den midlertidige løsning med at lade ledige stillinger stå ubesat i tre måneder, skal gøres permanent.

Og så bliver hverken varer eller tjenesteydelser dyrere i de kommende år.

På dén måde kan Frederikssund Kommune spare op mod 90 millioner kroner i de kommende år, fremgår det af det budget-materiale, der frem til 16. september er i høring.

Målet er at få den kommunale kassebeholdning på ret kurs igen og polstre den til at foretage andet og mere end de allermest nødvendige anlægsudgifter.

Du kan læse det samlede høringsmateriale ved at klikke på dette link:

Den såkaldte træghed betyder, at ledige stillinger først genbesættes efter tre måneder, og modellen blev introduceret som en - midlertidig - mulighed, da Frederikssund Kommune i kølvandet på det kollapsede Vinge-forhandlinger gennemførte besparelser på 100 millioner kroner.

Men nu skal den ordningen altså gå fra midlertidig til permanent, og på den måde spare Frederikssund Kommune for 60 millioner kroner i lønudgifter i de kommende år.

Handlingskatalog

Udgangspunktet for høringsmaterialet er et handlingskatalog, der giver politikerne mulighed for at prioritere mellem forskellige besparelsesmuligheder.

Handlingskataloget er med andre ord en bruttoliste, hvor alle potentielle sparemuligheder indgår, indtil der politisk trækkes streger i sandet.

Således indgår der for hvert udvalg et væld af spareforslag i det 236 sider lange katalog, med stort og småt fra afskaffelse julebelysning, nednormering med seks special- og udviklingspædagoger, lukning af Livskilden mv.

Handlingskataloget rummer budgetforbedringer - i praksis besparelser - på 66,9 mio. kr. i 2019 stigende til 111,1 mio. kr. i 2022. Der skal findes besparelser for 28 millioner kroner i 2019, og det beløb skal stige til 50 mio. kr. fra 2020.

Forbedringer

Samtidig rummer handlingskataloget også en række såkaldte udvidelsesforslag, hvor områder tilføres penge.

Således præsenteres politikerne i handlingskataloget for muligheden for at tilføre skoleområdet fire millioner kroner i det kommende år, stigende til 16 millioner kroner i 2022.

I forvejen har man i de tekniske rettelser fra forvaltningens side korrigeret en lang række forhold. Eksempelvis har administrationen fjernet de besparelser på specialområdet, som har vist sig umulige at opnå, og som derfor gav et ekstra pres på det almene skoleområde, da pengene skulle findes ad anden vej.

Der er udvidelsesforslag på 16,1 millioner kroner i 2019 stigende til 26,6 millioner kroner i 2022.

Blandt andet indgår det i handlingskataloget at afsætte 22 millioner kroner over hele budgetperioden til driftsudgifter i forbindelse med etablering af en stationsplads i Vinge.

Budgetforslaget udviser i 2019 et overskud på den strukturelle driftsbalance på 169,4 mio. kr. stigende til 192,8 mio. kr. i 2022 til finansiering af anlæg samt renter og afdrag.

Budgetforslaget indeholder bruttoanlægsudgifter på 132,2 mio. kr. i 2019. Set over hele perioden (2019-2022) er der tale om udgifter på 145,5 mio. kr. svarende til 36 mio. kr. årligt. Dette finansierer bl.a. færdiggørelse af ny svømmehal i Frederikssund, færdiggørelse af nyt børnehus i Skibby, etablering af kultur- og havnebad i Frederikssund Havn samt energiinvesteringer.

I praksis vil anlægsomkostningerne dog formentlig blive større, da en række anlægsprojekter blev udskudt i Vinge-spareplanen. Derfor er der anlægsprojekter til en samlet sum af cirka 120 millioner kroner, der skal "genprioriteres."

Publiceret 10 September 2018 12:34

SENESTE TV

DEBAT: Skolepolitikken er i vejen for vores børn, folkeskole og Vinge

Fra 6. klasse skal eleverne på Ådalens Skole danne nye klasser, da de samtidig skal vælge linier med et særligt fokus.

De nuværende fire 5. klasser på skolen er overfyldte med med 25 til 27 elever pr. klasse, da de siden skolestarten er vokset med ca. en elev pr. klasse hvert år.

Derfor er det oplagt, at man efter sommerferien fordeler eleverne i fem klasser i stedet fire. Derved ville klasserne ligge tæt op af gennemsnittet for både Frederikssund Kommune og Danmark i øvrigt, og der ville være plads til nye elever, som flytter ind i Ådalens Skoles skoledistrikt, som jo dækker både byggeriet ved den gamle Oppe Sundby Skole og ikke mindst Vinge.

Men nej, byrådets uddannelsesudvalg har sagt ”nej” til at forsøge at finde pengene en ekstra klasse, efter at over 100 forældre på årgangen støttede en henvendelse til udvalget, der forklarede behovet for fem klasser efter sommerferien.

Skolen må godt lave fem klasser, men den får kun økonomi til fire.

Konsekvensen af, at vi ikke prioriterer folkeskolen, rammer flere steder.

Det går naturligvis hårdt ud over eleverne, som allerede nu lider under de store klasser, der proppes ind lokaler, der ikke bygget til 27 elever, mens lærerkontakten og mulighederne for at levere den diffentierede undervisning, som eleverne har krav på, bliver minimal.

Men vi er også nødt til at erkende, at skolepolitikken står i vejen for, at skolen kan tiltrække de lærere som den pt. mangler.

Det er ganske enkelt ikke gode arbejdsvilkår for en lærer at skulle undervise en overfyldt klasse med 27 elever.

Og så rammer det naturligvis også kommunens smertensbarn - Vinge.

Man må spørge sig selv hvor attraktivt det er at flytte til Vinge, hvis sønnike skal klemmes ind i distriksskolen som elev nr. 28 eller 29?