Ole Sommerfeldt Andersen mener, at en placering af Fjordbadet ud for Kalvøen med P-pladser ved FIK ligger lige til højrebenet. Foto: Mostphotos

Ole Sommerfeldt Andersen mener, at en placering af Fjordbadet ud for Kalvøen med P-pladser ved FIK ligger lige til højrebenet. Foto: Mostphotos

Vi trænger...

Af
Af Ole Sommerfeldt Andersen

Sydkajen 35

”Jeg trænger”, sagde murermester Jessens kone i TV-serien Matador. Vi borgere i Frederikssund Kommune trænger også – ikke til sandkage, men til en succes-historie. Havnebadet er spændende og flot, men lider under to fejl – navnet og placeringen. Navnet skal være Fjordbadet, og placeres syd for Tippen. Den planlagte placering ret uden for havneindløbet bliver aldrig en succes. Havnebadet vil ikke skabe liv i havnen blot en masse ballade på land.

En placering af Fjordbadet ud for Kalvøen med P-pladser ved FIK ligger lige til højrebenet, og vil give et lavere støjniveau for nærmeste beboere. Løbet er jo kørt, for prøveboringer ud for Operapladsen starter i skrivende stund – en måned før lokalplanforslagets indsigelsefrist! Men er der en kattelem i Orbicons rapport om screening for potentielle barrierer – de skriver konsekvent – Fjordbadet – ikke Havnebadet – er det ikke signal til at lade fornuften råde.

Kuling fra øst

Men vi der bebor Sydkajen, får ikke megen medvind i vores klage. Apropos vind så undrer vi øboere os over Cowi Consults støjmåling. En skrivebordsberegning der tager udgangspunkt i et støjniveau på 96,3 dB i Havnebadet. 70 meter derfra, ved nærmest liggende beboelse, skulle lydniveauet allerede være faldet til 48 dB. Det må være i hård østlig kuling!

Mulighederne for at skabe liv i havnen er begrænsede. Skelskør skal vi bevare og værne om, men jeg finder det er lidt for flot, at det kulfyrede skib lægger beslag på det meste af havnen. Skelskør bør flyttes ud på Nordkajens Mole - ligesom Sagafjord ligger uden på Roskilde Havn. Det giver mulighed for en attraktiv gæstehavn med lave flydebroer med toiletbygninger på 2 af broerne. Men sådan bliver det ikke, for det forlyder, at Skelskørs nuværende mole skal repareres for små to millioner.

Publiceret 10 August 2018 14:31

SENESTE TV