Vi trænger...

Af
Af Ole Sommerfeldt Andersen

Sydkajen 35

”Jeg trænger”, sagde murermester Jessens kone i TV-serien Matador. Vi borgere i Frederikssund Kommune trænger også – ikke til sandkage, men til en succes-historie. Havnebadet er spændende og flot, men lider under to fejl – navnet og placeringen. Navnet skal være Fjordbadet, og placeres syd for Tippen. Den planlagte placering ret uden for havneindløbet bliver aldrig en succes. Havnebadet vil ikke skabe liv i havnen blot en masse ballade på land.

En placering af Fjordbadet ud for Kalvøen med P-pladser ved FIK ligger lige til højrebenet, og vil give et lavere støjniveau for nærmeste beboere. Løbet er jo kørt, for prøveboringer ud for Operapladsen starter i skrivende stund – en måned før lokalplanforslagets indsigelsefrist! Men er der en kattelem i Orbicons rapport om screening for potentielle barrierer – de skriver konsekvent – Fjordbadet – ikke Havnebadet – er det ikke signal til at lade fornuften råde.

Kuling fra øst

Men vi der bebor Sydkajen, får ikke megen medvind i vores klage. Apropos vind så undrer vi øboere os over Cowi Consults støjmåling. En skrivebordsberegning der tager udgangspunkt i et støjniveau på 96,3 dB i Havnebadet. 70 meter derfra, ved nærmest liggende beboelse, skulle lydniveauet allerede være faldet til 48 dB. Det må være i hård østlig kuling!

Mulighederne for at skabe liv i havnen er begrænsede. Skelskør skal vi bevare og værne om, men jeg finder det er lidt for flot, at det kulfyrede skib lægger beslag på det meste af havnen. Skelskør bør flyttes ud på Nordkajens Mole - ligesom Sagafjord ligger uden på Roskilde Havn. Det giver mulighed for en attraktiv gæstehavn med lave flydebroer med toiletbygninger på 2 af broerne. Men sådan bliver det ikke, for det forlyder, at Skelskørs nuværende mole skal repareres for små to millioner.

Publiceret 10 August 2018 14:31

SENESTE TV

Integration i Frederikssund kommune.

Jeg har gennem mit frivillige arbejde i Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, Venligboerne og privat mødt rigtig mange flygtninge de sidste 3 år.

Det har været og er berigende bekendtskaber og flere er blevet mine gode venner i dag.

Det har været spændende, at følge Kommunens indsatser og politik, og jeg må sige, at det meste har været fornuftigt nok! Sprogskolen, som vi har kontakt med, gør et fint arbejde og vi forsøger at hjælpe med lektier der. Tal dansk Cafeen i Frivilligstedet om torsdagen bliver stadig brugt, og dette giver også mening.

Uden for Frederikssund lyder det, at Integrationssteamet er rigtig gode, applaus til Jer!

I Dansk Flygtningehjælp er vi ret afhængige at § 18 midler, til at arrangere udflugter, købe kaffe mv til cafeen osv. Håber vi vil fortsætte med at modtage.

De fleste flygtninge jeg kender har fået job og er blevet selvforsørgende, hurra for dette! Det er dog hovedsagelig mændene.

Jeg kunne ønske mig at især kvinderne bliver hjulpet mere. De vil også gerne have egen indtægt og ikke skulle klare sig for mandens indtægt alene, det er svært.

Kunne man spørge ind til hvad de er gode til? Kulturen i mange lande lever på at drive små virksomheder. Kunne man hjælpe med at igangsætte en lille forretning i Frederikssunds tomme butikker. Det være sig en lille restaurant, syværksted, handel m.v. Her kunne et kursus i momsregnskab, hygiegne m.v. være en hjælp, og også en startkapital er nødvendig.

Huslejen i Frederikssunds tomme forretninger er temmelig høj ! Betaler vi skatteydere dette underskud for indehaverne ??

Der er stadig meget som kunne gøres hvis viljen og ”ud af boksen” tanker kunne indfinde sig.

Svensk jazz til Ejegod Jazzklub

slangerup Svenske Papa Piders Jazzband er et af Göteborgs mest populære jazzbands, og lørdag 27. oktober kommer det til Slangerup og spiller i Ejegod Jazzklub.

Papa Piders Jazzband var et af Göteborgs populæreste jazzbands fra begyndelsen af 1960’erne og cirka 25 år frem. Bandet, der blev et begreb i Göteborg, vandt et antal jazzkonkurrencer og var et af de første, der spillede udenlands. Da bandet stoppede i midten af 1980’erne, var tiden i 2010 inde til en ny start.

På initiativ af bandets trommeslager, Bosse Lindgren, har bandet fået en ny besætning, som kommer til Slangerup.

De spiller revival-jazz med megen sang og en del skiffle, som den blev spillet under det traditionelle boom i England, altså sådan musik, som spilles af f.eks. Acker Bilk, Ken Colyer og Chris Barber.

De håndplukkede musikanter med stor erfaring fra den europæiske jazzscene, hvilket garanterer et højt musikalsk niveau, spiller i Kingoskolens Teatersal på Strandstræde 28A i Slangerup

Læs mere om arrangementet på ejegodjazzklub.dk.

jbe

Fake News. Fake News.