De små ål fylder ikke meget i flamingokassen. Foto: Frederikssund Fritidsfiskere

De små ål fylder ikke meget i flamingokassen. Foto: Frederikssund Fritidsfiskere

Fritidsfiskere satte 5000 ål ud i fjorden

Frederikssund Fritidsfiskere udsatte torsdag ål på steder i fjorden med gode vækstbetingelser

FREDERIKSSUND Frederikssund Fritidsfiskerforening satte torsdag 5000 ål ud i Roskilde Fjord. Det var firmaet LYKSVAD dambrug, som leverede de små livlige fisk. Sådan en ål vejer typisk 2-5 gram og er blot 10-13 cm lange.

Udsætningen skete på biologisk egnede steder, det vil sige områder, der byder på skjul og fødemuligheder. Udsætningen sker derfor bedst i områder med vegetation for eksempel ålegræsbælter eller områder med tang over stenbund. Desuden sker udsætningen bedst på vanddybden en halv til to meter.

Frederikssund Fritidsfiskere udsatte ålene mellem Kronprins Frederiks Bro i nord og Kølholm i syd.

Publiceret 10 August 2018 15:05

SENESTE TV