Fund af stoffet DMS i drikkevand fra Marbæk Vandværk

Der er fundet mængder af pesticid-stoffet DMS i drikkevand fra Markbæk Vandværk, der forsyner 20.000 borgere

Frederikssund I drikkevandet fra Marbæk Vandværk, som forsyner ca. 20.000 forbrugere i byområdet i Frederikssund, er der påvist indhold af DMS over grænseværdien. Novafos blev i juni 2018 opmærksom på risikoen for forekomst af DMS i drikkevandet, og iværksatte straks en undersøgelse for stoffet på alle vandværker, meddeler Novafos i en pressemeddelelse.

Resultatet af undersøgelsen viste, at der i drikkevandet fra Marbæk Vandværk er målt DMS i en mængde, der ligger over Miljøstyrelsens højst tilladte værdi i drikkevand. Kontrolprøven af drikkevandet viste et indhold af DMS på 0,26 µg/l, indholdet skal være under 0,10 µg/.

”Vi ved ikke, hvor længe stoffet har været i drikkevandet, men jeg er glad for, at vi så hurtigt fik sat en undersøgelse i gang, og allerede nu har lukket de boringer, der har et forhøjet indhold af DMS”, siger Direktør for Novafos, Carsten Nystrup.

Novafos fortsætter med en øget og tæt kontrol for DMS. Samtidig følger man myndighedernes retningslinjer til kontrol af miljøfremmede stoffer i drikkevandet. Vandet på de øvrige 16 vandværker i Novafos forsyningsområde lever op til myndighedernes krav til indholdet af DMS.

Carsten Nystrup tilføjer: ”Det er et stort planlægnings- og analysearbejde, der er sat i gang, og vi vil fortsat være meget opmærksomme på, om der findes ”nye” stoffer i drikkevandet. Og vi er selvfølgelig klar til at håndtere sådan en situation”.

Ingen sundhedsmæssig risiko

Novafos har orienteret drikkevandsmyndigheden i Frederikssund Kommune om fund af DMS på Marbæk Vandværk. Frederikssund Kommune har bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om en vurdering af den sundhedsmæssige risiko. Styrelsen for Patientsikkerhed tager i sin vurdering udgangspunkt i en sundhedsmæssig vurdering af stoffet DMS udarbejdet af Miljøstyrelsen i forbindelse med fund af DMS i drikkevandsboringer i hovedstadsområdet. Med baggrund i denne vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed, at indtag af drikkevand indeholdende DMS i de koncentrationer, der er fundet i de aktuelle drikkevandsprøver på Marbæk Vandværk, ikke udgør en sundhedsmæssig risiko.

Hvis du vil vide mere kan du følge sagen på Novafos.dk

Fakta

DMS er en forkortelse for N,N-dimethylsulfamid. Stoffet er et nedbrydningsprodukt fra et pesticid, Tolylfluanid, der bl.a. har været anvendt ved frugt- og planteavl. Siden 2007 har det ikke været tilladt at anvende dette pesticid. DMS har ikke hidtil været en del af Miljøstyrelsens krav til kontrol af drikkevandet. I juni 2018 blev det offentliggjort at stoffet var fundet på flere vandværker i hovedstadsområdet, og fra juli 2018 er stoffet omfattet af Miljøstyrelsens krav til kontrol af drikkevandet.

Publiceret 18 July 2018 14:01

SENESTE TV

Integration i Frederikssund kommune.

Jeg har gennem mit frivillige arbejde i Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, Venligboerne og privat mødt rigtig mange flygtninge de sidste 3 år.

Det har været og er berigende bekendtskaber og flere er blevet mine gode venner i dag.

Det har været spændende, at følge Kommunens indsatser og politik, og jeg må sige, at det meste har været fornuftigt nok! Sprogskolen, som vi har kontakt med, gør et fint arbejde og vi forsøger at hjælpe med lektier der. Tal dansk Cafeen i Frivilligstedet om torsdagen bliver stadig brugt, og dette giver også mening.

Uden for Frederikssund lyder det, at Integrationssteamet er rigtig gode, applaus til Jer!

I Dansk Flygtningehjælp er vi ret afhængige at § 18 midler, til at arrangere udflugter, købe kaffe mv til cafeen osv. Håber vi vil fortsætte med at modtage.

De fleste flygtninge jeg kender har fået job og er blevet selvforsørgende, hurra for dette! Det er dog hovedsagelig mændene.

Jeg kunne ønske mig at især kvinderne bliver hjulpet mere. De vil også gerne have egen indtægt og ikke skulle klare sig for mandens indtægt alene, det er svært.

Kunne man spørge ind til hvad de er gode til? Kulturen i mange lande lever på at drive små virksomheder. Kunne man hjælpe med at igangsætte en lille forretning i Frederikssunds tomme butikker. Det være sig en lille restaurant, syværksted, handel m.v. Her kunne et kursus i momsregnskab, hygiegne m.v. være en hjælp, og også en startkapital er nødvendig.

Huslejen i Frederikssunds tomme forretninger er temmelig høj ! Betaler vi skatteydere dette underskud for indehaverne ??

Der er stadig meget som kunne gøres hvis viljen og ”ud af boksen” tanker kunne indfinde sig.

Svensk jazz til Ejegod Jazzklub

slangerup Svenske Papa Piders Jazzband er et af Göteborgs mest populære jazzbands, og lørdag 27. oktober kommer det til Slangerup og spiller i Ejegod Jazzklub.

Papa Piders Jazzband var et af Göteborgs populæreste jazzbands fra begyndelsen af 1960’erne og cirka 25 år frem. Bandet, der blev et begreb i Göteborg, vandt et antal jazzkonkurrencer og var et af de første, der spillede udenlands. Da bandet stoppede i midten af 1980’erne, var tiden i 2010 inde til en ny start.

På initiativ af bandets trommeslager, Bosse Lindgren, har bandet fået en ny besætning, som kommer til Slangerup.

De spiller revival-jazz med megen sang og en del skiffle, som den blev spillet under det traditionelle boom i England, altså sådan musik, som spilles af f.eks. Acker Bilk, Ken Colyer og Chris Barber.

De håndplukkede musikanter med stor erfaring fra den europæiske jazzscene, hvilket garanterer et højt musikalsk niveau, spiller i Kingoskolens Teatersal på Strandstræde 28A i Slangerup

Læs mere om arrangementet på ejegodjazzklub.dk.

jbe

Fake News. Fake News.