Der er fundet mængder af pesticid-stoffet DMS i drikkevand fra Markbæk Vandværk, der forsyner 20.000 borgere. Illustration Novofos

Der er fundet mængder af pesticid-stoffet DMS i drikkevand fra Markbæk Vandværk, der forsyner 20.000 borgere. Illustration Novofos

Fund af stoffet DMS i drikkevand fra Marbæk Vandværk

Der er fundet mængder af pesticid-stoffet DMS i drikkevand fra Markbæk Vandværk, der forsyner 20.000 borgere

Frederikssund I drikkevandet fra Marbæk Vandværk, som forsyner ca. 20.000 forbrugere i byområdet i Frederikssund, er der påvist indhold af DMS over grænseværdien. Novafos blev i juni 2018 opmærksom på risikoen for forekomst af DMS i drikkevandet, og iværksatte straks en undersøgelse for stoffet på alle vandværker, meddeler Novafos i en pressemeddelelse.

Resultatet af undersøgelsen viste, at der i drikkevandet fra Marbæk Vandværk er målt DMS i en mængde, der ligger over Miljøstyrelsens højst tilladte værdi i drikkevand. Kontrolprøven af drikkevandet viste et indhold af DMS på 0,26 µg/l, indholdet skal være under 0,10 µg/.

”Vi ved ikke, hvor længe stoffet har været i drikkevandet, men jeg er glad for, at vi så hurtigt fik sat en undersøgelse i gang, og allerede nu har lukket de boringer, der har et forhøjet indhold af DMS”, siger Direktør for Novafos, Carsten Nystrup.

Novafos fortsætter med en øget og tæt kontrol for DMS. Samtidig følger man myndighedernes retningslinjer til kontrol af miljøfremmede stoffer i drikkevandet. Vandet på de øvrige 16 vandværker i Novafos forsyningsområde lever op til myndighedernes krav til indholdet af DMS.

Carsten Nystrup tilføjer: ”Det er et stort planlægnings- og analysearbejde, der er sat i gang, og vi vil fortsat være meget opmærksomme på, om der findes ”nye” stoffer i drikkevandet. Og vi er selvfølgelig klar til at håndtere sådan en situation”.

Ingen sundhedsmæssig risiko

Novafos har orienteret drikkevandsmyndigheden i Frederikssund Kommune om fund af DMS på Marbæk Vandværk. Frederikssund Kommune har bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om en vurdering af den sundhedsmæssige risiko. Styrelsen for Patientsikkerhed tager i sin vurdering udgangspunkt i en sundhedsmæssig vurdering af stoffet DMS udarbejdet af Miljøstyrelsen i forbindelse med fund af DMS i drikkevandsboringer i hovedstadsområdet. Med baggrund i denne vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed, at indtag af drikkevand indeholdende DMS i de koncentrationer, der er fundet i de aktuelle drikkevandsprøver på Marbæk Vandværk, ikke udgør en sundhedsmæssig risiko.

Hvis du vil vide mere kan du følge sagen på Novafos.dk

Fakta

DMS er en forkortelse for N,N-dimethylsulfamid. Stoffet er et nedbrydningsprodukt fra et pesticid, Tolylfluanid, der bl.a. har været anvendt ved frugt- og planteavl. Siden 2007 har det ikke været tilladt at anvende dette pesticid. DMS har ikke hidtil været en del af Miljøstyrelsens krav til kontrol af drikkevandet. I juni 2018 blev det offentliggjort at stoffet var fundet på flere vandværker i hovedstadsområdet, og fra juli 2018 er stoffet omfattet af Miljøstyrelsens krav til kontrol af drikkevandet.

Publiceret 18 July 2018 14:01

SENESTE TV