DEBAT: Den gode arbejdsplads

Af
Af borgmester John Schmidt Andersen (V)

I sit debatindlæg i Lokalavisen den 4. juli, stiller Sanne Johansen (SJ), Formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA Frederikssund, et yderst relevant og interessant spørgsmål: Hvad skal der egentlig til for at blive kåret som den bedste kommune at være offentligt ansat i?

SJs udgangspunkt er en oplevelse af, at ressourcerne er knappe, og at der stilles stadig flere krav til medarbejderne. Jeg har stor forståelse for, at man som medarbejder godt kan have den oplevelse, at der er blevet mere travlt på for eksempel et omsorgscenter eller i døgnplejen.

Inden for rammerne, som Folketinget sætter, er det vores opgave i Byrådet at sikre, at de kommunale opgaver varetages og løses på den bedst mulige måde.

I Frederikssund Kommune har vi fokus på kerneopgaven, som er at levere en god og ordentlig service til kommunens borgere. Det være sig i for eksempel daginstitutioner og på skoler, i ældreplejen og på handicapområdet, i de vilkår vi giver erhvervslivet, i fritidstilbud, i vedligeholdelse af veje og rekreative områder og meget mere.

Jeg mener, at kommunens medarbejdere er uundværlige i leveringen af kerneopgaven, da det er medarbejderne, der har den daglige kontakt med borgeren og løser opgaverne.

Kommunen har derfor en personalepolitik, som har tre bærende værdier, der skal sikre en attraktiv arbejdsplads. De tre værdier er faglig dygtighed, engagement og samarbejde. Værdierne understøttes af et særligt fokus på ledelse, arbejdsmiljø og trivsel, organiseret inddragelse af medarbejderne samt udvikling af medarbejdernes kompetencer og viden.

Med budget 2016-2019 besluttede vi i Byrådet, at der skal gennemføres kompetenceudvikling af alle medarbejdergrupper i døgnplejen, omsorgscentrene og rehabiliteringsafdelingen. I 2016-2018 har vi investeret 5,2 mio. kroner til kompetenceudvikling, som skal sikre, at social- og sundhedspersonalet også i fremtiden har de nødvendige faglige kompetencer til at varetage borgernes komplekse pleje- og behandlingsbehov.

Jeg har her forsøgt at give mit bud på, hvad der kendetegner en god offentlig arbejdsplads. Min oplevelse er, at vi både som politikere, ledelse og medarbejdere i Frederikssund Kommune i fællesskab arbejder for at forblive en god og attraktiv arbejdsplads. Der er altid opgaver og samarbejder vi kan blive bedre til. Det er da også et stadigt fokus at arbejde med udvikling og forbedringer, så vi sammen fortsat har en kommune, vi er stolte af at arbejde for.

Publiceret 10 July 2018 08:35

SENESTE TV

DEBAT: Skolepolitikken er i vejen for vores børn, folkeskole og Vinge

Fra 6. klasse skal eleverne på Ådalens Skole danne nye klasser, da de samtidig skal vælge linier med et særligt fokus.

De nuværende fire 5. klasser på skolen er overfyldte med med 25 til 27 elever pr. klasse, da de siden skolestarten er vokset med ca. en elev pr. klasse hvert år.

Derfor er det oplagt, at man efter sommerferien fordeler eleverne i fem klasser i stedet fire. Derved ville klasserne ligge tæt op af gennemsnittet for både Frederikssund Kommune og Danmark i øvrigt, og der ville være plads til nye elever, som flytter ind i Ådalens Skoles skoledistrikt, som jo dækker både byggeriet ved den gamle Oppe Sundby Skole og ikke mindst Vinge.

Men nej, byrådets uddannelsesudvalg har sagt ”nej” til at forsøge at finde pengene en ekstra klasse, efter at over 100 forældre på årgangen støttede en henvendelse til udvalget, der forklarede behovet for fem klasser efter sommerferien.

Skolen må godt lave fem klasser, men den får kun økonomi til fire.

Konsekvensen af, at vi ikke prioriterer folkeskolen, rammer flere steder.

Det går naturligvis hårdt ud over eleverne, som allerede nu lider under de store klasser, der proppes ind lokaler, der ikke bygget til 27 elever, mens lærerkontakten og mulighederne for at levere den diffentierede undervisning, som eleverne har krav på, bliver minimal.

Men vi er også nødt til at erkende, at skolepolitikken står i vejen for, at skolen kan tiltrække de lærere som den pt. mangler.

Det er ganske enkelt ikke gode arbejdsvilkår for en lærer at skulle undervise en overfyldt klasse med 27 elever.

Og så rammer det naturligvis også kommunens smertensbarn - Vinge.

Man må spørge sig selv hvor attraktivt det er at flytte til Vinge, hvis sønnike skal klemmes ind i distriksskolen som elev nr. 28 eller 29?