Morten Skovgaard og resten af Uddannelsesudvalget tror ikke på, de planlagte besparelser kan findes på forsvarlig vis.

Morten Skovgaard og resten af Uddannelsesudvalget tror ikke på, de planlagte besparelser kan findes på forsvarlig vis.

Skovgaard: Besparelser er uforsvarlige og urealistiske

Uddannelsesudvalget vil have sparekrav pillet ud af næste års budget

Af
Af Henrik Gregersen

Skolevæsenet i Frederikssund Kommune kan ikke bære at spare 17 millioner kroner næste år. Derfor er området nødt til at blive tilført penge under de kommende budgetforhandlinger.

Sådan lyder indstillingen fra Uddannelsesudvalget til byrådet, efter det gennem længere tid har stået klart, at en massiv besparelse på special-området er slået fejl, fordi forudsætningerne har vist sig ikke at holde.

"Sagen er opstået som følge af bristede budgetforudsætninger ved budgetaftalen for 2016. Derfor anbefales sagen oversendt til fornyet prioritering som led i budgetforhandlingerne vedrørende budget 2019," hedder det i referatet fra det seneste møde i udvalget.

Ikke realistisk

Bag formuleringen ligger en virkelighed, hvor et samlet Udddannelsesudvalg altså ikke anser det for realistisk at gennemføre besparelserne:

"Vi har vanskeligt ved at se, det kan lade sig gøre. Det er efter vores opfattelse ikke realistisk at gennemføre besparelsen og samtidig holde det høje faglige niveau. Så vi kan ikke anbefale, at man løber dén her besparelse op inden for skoleområdet, som der er forudsat. Vi anbefaler i stedet, at ressourcerne tilføres området, og det er et punkt, der efter min opfattelse bør stå meget højt på prioriteringslisten under budgetforhandlingerne," siger udvalgsformand Morten Skovgaard til Lokalavisen.

Det er dog ikke ensbetydende med, at skoleområdet kommer til at stå urørt hen i årevis, selv om besparelserne altså meget vel kan blive taget af tapetet i 2019:

"Det er helt afgørende, at vi inden det efterfølgende skoleår har en masterplan for skoleområdet, og for hvordan økonomien skal skrues sammen fremadrettet. Det er nødvendigt, at et samlet byråd forholder sig til skoleområdet, hvor vi kan se, at forudsætningerne ikke holder. Og så er det nødvendigt, at vi, lige så snart budgettet er på plads, inddrager skolebetyrelser, lærere og forældre i arbejdet, så vi formentlig til påske næste år kan have en holdbar, fremadrettet plan for skoleområdet," konstaterer Morten Skovgaard.

Kritiske høringssvar

Forud for mødet havde udvalget modtaget 13 høringssvar fra skolebestyrelser og MED-udvalg.

Her peges der i stort set hvert eneste høringssvar på, at de påtænkte besparelser vil gå hårdt ud over både special- og almen-elever.

På Fjordlandsskolen peger bestyrelsen eksempelvis på paradokset, at almenskolerne, samtidig med, at man skal overtage flere elever fra specialområdet, har udsigt til besparelser, der kan sende flere elever i mistrivsel og dermed ind i specialområdet:

"I dag verserer der historier i kommunen om, at børn ikke får de tilbud, de skal have, for så skal deres klassekammerater betale. Det er en meget kort forklaring, men billedet er korrekt. (....) Det er skolebestyrelsens opfattelse, at det er hårdt nok at være forældre til et barn med udfordringer uden, at man samtidig også som forældre skal føle at det koster andre børn, at de får en dårligere skolegang.(....) For en dårligere skolegang er, hvad alle elever får med de besparelser, som ligger forude på begge områder."

Publiceret 21 June 2018 05:00