Så er det tid til at rydde op ved strandene. Foto: Claudia Sick

Så er det tid til at rydde op ved strandene. Foto: Claudia Sick

Borgere vil rense strande for affald

Søndag den 24. juni kl. 10-12 skal der samles skrald - og desværre nok masser af det - på de lokale strande.

De frivillige mødes foran Frederikssundhallen klokken 10:00, og og det er en god anledning til at bruge et par timer i sammen med familien i det fri langs den smukke fjord sammen med andre engagerede frivillige.

Strækninger, der ryddes op:

    Strækning 1: Kalvøen - Tippen og havneområdet (Frederikssund)

    Strækning 2: Marbæk strand (Frederikssund)

    Strækning 3: Kysten langs Strandvej (Frederikssund)

    Strækning 4: Skuldelev strand

    Strækning 5: Kulhuse strand - begge sider af havnen

Denne lokale oprydning tovholdes af Marianne Porsborg, marianne.porsborg@gmail.com. Tilmelding foregår på mail eller telefon: 9383 0263 – eller mød op på dagen. Alle kan være med!

Mere info om oprydningsdagen og initiativet Plastfri Roskilde Fjord herunder – og på Facebook samt hjemmesiden https://plasticchange.dk/vores-loesninger/plastfri-roskilde-fjord/

Initiativet er iværksat som en del af projekt Plastfri Roskilde Fjord. Tanken er at oprydningsinitiativet fremover fortsætter i mange år frem med hjælp fra lokale ildsjæle – så fjorden fremover holdes helt ren for affald.

Oprydningerne er et samarbejde mellem bl.a. Plastic Change, RUC, Nationalpark Skjoldungernes Land, DN Roskilde, UngEnergi Roskilde, Affaldsimperiet, Roskilde Oplevelseshavn, Dyrenes Beskyttelse Team Roskilde, Cool Kona og engagerede lokale borgere og ildsjæle. Disse hjælper alle til i form af tovholder-roller. Fjordkommunerne hjælper til med afhentning af indsamlet affald.

Publiceret 18 June 2018 12:02

SENESTE TV

Mindeord om Knud Lindeløv

Lærer Knud Lindeløv, Frederikssund, blev født d. 25. august 1924 og døde d. 11. november 2018 i sit eget hjem.

Knud Lindeløv havde sin opvækst i Køng Præstegård.

Som uddannet lærer bosatte han sig sammen med sin hustru Aase Lindeløv i Frederikssund, hvor han blev ansat på Falkenborgskolen.

Da Marienlystskolen blev bygget, indgik han fra start af i lærerteamet der. Han underviste bl.a. i matematik, fysisk og kemi, indtil han gik på pension i 1984.

En del kender ham også for de ca. 50 huse, han tegnede og stod for opførelsen af i Frederikssund og omegn. Desuden var Knud i en årrække kirkesanger i Stenløse-Veksø sogn.

Knud Lindeløv efterlader sig 3 børn, 4 svigerbørn, 8 børnebørn og 12 oldebørn.

Knud Lindeløv vil blive husket for sit ihærdige engagement og gåpåmod overfor alskens udfordringer, sit intense nærvær og sin store kærlighed til familien. Æret være hans minde.

Bisættelse fra Frederikssund Kirke lørdag d. 24. november kl. 12.

Inga, Søren og Susanne Lindeløv