Monika og Helena finder i Livskilden et åndehul, som de frygter vil forsvinde i kommunens spareplaner.

Monika og Helena finder i Livskilden et åndehul, som de frygter vil forsvinde i kommunens spareplaner.

Værested lukningstruet

Værestedet Livskilden for psykisk sårbare er truet af lukning. Dermed forsvinder det sidste værested for de udsatte grupper, frygter brugerne

Af
Birgitte Masson

En lang række handicappede og sårbare borgere risikerer at stå uden noget egentligt værested i fremtiden.

Det frygter brugerne af værestedet Livskilden, efter at være blevet præsenteret for dét såkaldte handlingskatalog, der skal gøre Social- og Sundhedsudvalget i stand til at spare 27 millioner kroner over de kommende fire år.

Ét af forslagene er nemlig en lukning af Livskilden som aktivitets- og værested.

Livskilden er et åbent, uvisiteret aktivitets-og samværstilbud til borgere med en betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Men en lukning af dette tilbud vil ikke kun give en besparelse på 1 mio. kroner årligt, det vil også betyde, at Frederikssund Kommune herefter ikke længere vil have et tilbud til psykiske og sårbare borgere.

Brugerne af Livskilden frygter, at en lukning vil få store konsekvenser, personlige som økonomiske. Flere frygter bl.a., at det i sidste ende vil betyde indlæggelse på psykiatrisk afdeling. Det fortæller en af dem, 38-årige Helena Toft Jakobsen, der lider af borderline, angst og social fobi.

"Vi har brug for at holde os i gang, og det hjælper at have en hverdag. Hvis ikke jeg kunne komme herhen, ville jeg ryge tilbage i selvskade og isolation derhjemme," siger Helena og fortsætter;

"Siden min kæreste døde i en arbejdsulykke sidste år, har dette sted været mit eneste netværk i byen. Støttekontaktpersonerne og værestedet gør, at jeg har noget at stå op til. Jeg glæder mig til at komme herhen, og når jeg går hjem fredag eftermiddag, så føles weekenden meget lang."

Helena benytter Livskilden stort set hver dag. Når hun kommer, starter hun med at tage en kop kaffe, inden hun sætter sig med pensel og lærred. Hun fortæller, at de er i fuld gang med at forberede en kunstudstilling i Langes Magasin.

"Personalet, som arbejder her, favner os som ligeværdige mennesker. De er gode til at hive fat i en, hvis man har det skidt," fortæller Helena, der qua sine diagnoser har svært ved at møde fremmede mennesker. Alene det at handle kan være angstprovokerende og svært at overskue.

Monika Beck fra Kyndby Huse bruger også Livskilden som sit faste holdepunkt i en ellers udfordret hverdag. I tyve år har hun kæmpet med angst og depression. Noget hun mener, stammer fra sin barndom.

"Jeg frygter, at jeg vil bure mig inde eller ende med at blive indlagt, hvis jeg ikke kan komme her. Det bekymrer mig rigtig meget, at kommunen tænker på at lukke Livskilden. Først lukkede de værestederne Askely og Parkvej i Jægerspris og Værestedet Kingo i Slangerup, og nu overvejer de at lukke det her."

Besparelser for ialt 4,5 mio. kroner i 2019 og 7.5 mio fra 2020-2022 skal findes indenfor Social- og Sundhedsområdet. Men hvordan det udmøntes, skal politikerne tage stilling til efter den 29. august 2018. Lukkes Livskilden som værested, vil bygningerne skulle anvendes til et et nyt tiltag 'En indgang,' hvor der kan gives rådgivning og vejledning samt tidsafgrænsede indsatser. Skal der fremadrettet være aktivitets- og samværstilbud foreslåes det drevet på frivillig basis.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra formand for Social- og Sundhedsudvalget Susanne Bettina Jørgensen (A).

Publiceret 15 June 2018 00:00