I denne uge stod kommunens første fire ‘2 minus 1’ veje færdige. Her er det Skuldelevvej mellem Skibby og Skuldelev, hvor der nu kun er en kørebane - på det meste af strækningen. Foto: Steen Westh.
I denne uge stod kommunens første fire ‘2 minus 1’ veje færdige. Her er det Skuldelevvej mellem Skibby og Skuldelev, hvor der nu kun er en kørebane - på det meste af strækningen. Foto: Steen Westh.
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Nye vejtyper skal skabe tryghed i trafikken

For at øge trafiksikkerheden i Frederikssund Kommune er fire veje blevet lavet om til ’2 minus 1’ veje

Fremover skal bilister indstille sig på, at køreturen mellem Skibby og Skuldelev tager en anelse længere tid end tidligere. Det skyldes, at hastighedsbegrænsningen er blevet nedsat til 60 km/t, fordi Skuldelevvej er blevet omlagt til en såkaldt '2 minus 1' vej, med kun en kørebane.

Med andre ord er kørebanen blevet indsnævret visuelt med en stiplet bred kantbane i begge sider. Herved får man et fælles kørespor svarende til en smal vej. Trafikanterne i begge retninger skal derfor deles om et kørespor, og skal, når der ikke er modkørende trafik, placere sig midt på vejen inden for afstribningen.

“Der har været et ønske om, at etablere cykelstier på flere af kommunens veje. Men cykelstier er dyre,” siger vejingeniør i Frederikssund Kommune Wael El-Mahmoud og fortsætter:

“En god løsning er derfor de såkaldte '2 minus 1' veje, hvor der både er plads til bilister og cyklister. Disse veje er gode for trafiksikkerheden, fordi undersøgelser viser, at bilisterne er mere opmærksomme på vejens forløb, på grund af den ene kørebane.”

Wael El-Mahmoud forklarer, at bilister har lov til at køre ind i kantbanen, når der kommer en modkørende bilist, for at køre tilbage i midterbanen, når man har passeret modkørende. En tavle med smileys vil illustrere, hvordan man skal forholde sig på den noget anderledes vej.

“Vi har en lang liste i kommunen over veje, hvor vi godt kunne tænke os at lave dette. Men en '2 minus 1' vej stiller nogle krav med hensyn til bredde og oversigtsforhold, når man skal deles om en kørebane,” siger El-Mahmoud.

Mandag gik man i gang med at omlægge fire veje i Frederikssund Kommune. Det drejer sig om Skuldelevvej, Østbyvej, Lyngerupvej ved Gerlev og Sigerslevvestervej.

På Skuldelevvej vil trafikanter opleve, at '2 minus 1' vejen er opdelt i to strækninger. Det skyldes, at der er dårlige oversigtsforhold på noget af strækningen.

Hvorfor hedder det en “2 minus 1” vej?

En vej har normalt to vejbaner - en for hver kørselsretning. Ved denne vejtype fjernes en vejbane – og herved kommer navnet: To vejbaner minus en.

Fremover må bilister højest køre 60 km/t på strækningen mellem Skuldelev og Skibby. Foto: Steen Westh
Fremover må bilister højest køre 60 km/t på strækningen mellem Skuldelev og Skibby. Foto: Steen Westh
Publiceret: 14. Juni 2017 10:52

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen Frederikssund

ANNONCER
Se flere