Debat: Stationen i Vinge er ren win, win

Af Hanne Kyvsgaard, Marbæk-Parken 17, 4050 Skibby

DEBAT Når man bor i herredet i Frederikssund kommune og nu får Kronprinsesse Marys bro, som vi har ventet på i mange, mange år og nu står til at få en station i Vinge, så kan jeg i hvert fald ikke få armene ned.

Ved at køre over den nye bro og parkere ved Vinge station, så er livet da blevet nemmere for os, når vi skal ind mod byen København eller Lufthavnen. Vi sparer på co2 regnskabet og vi skal ikke køre rundt efter en dyr P-plads i Kbh. Jeg frygter da for, at Vinge P-pladsen ikke har plads nok!

Vinge har et opland, som man åbenbart ikke tænker på. I dette tilfælde er det forkert ikke at se stationen i forbindelse med dens opland. Jeg ser Kronprinsesse Marys bro, som den nye forbindelse til en ny udvikling i Horns herred, og Vinge station er en del af den udvikling. Stationen er en nødvendighed for mange og vi bliver nok også flere.

Broen og stationen i Vinge er ren win win for fremtiden i Vinge og Horns herred – jeg glæder mig.

Publiceret 10 September 2019 10:45

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!