Hands typing on laptop computer keyboard close up

Hands typing on laptop computer keyboard close up

Debat: Åbent brev til politikerne fra en bekymret borger i Vinge

Peter von der Hude Camarguevej 8 3600 Frederikssund (Vinge)

DEBAT: Der skal på ingen måder herske tvivl om, at Vinge er et fantastisk sted at bo og potentialet for at udvikle området er enormt. Derfor er skuffelsen naturligvis også stor, når kommunen ikke formår at komme i mål med Vinge. Skal vi være helt ærlige, så har kommunen fået den ene ”julegave” efter den anden i form af en station og ikke mindst gang på gang politisk opbakning til etableringen fra politisk hold på Christiansborg. Derfor er skuffelsen også enorm, når kommunen ikke formår at forvalte det store ansvar overfor borgerne i Vinge og kommunen generelt.

Hvad gør købmanden? Hvis en købmand har varer på hylden, som han har svært ved at sælge, så bliver han nødt til at tage stilling til, hvad der skal gøres for at få varen solgt. Er varen ikke attraktiv i forhold til dem, som skal købe, så skal den måske have en anden pris, anden prioritering eller markedsføres anderledes. Der er ingen forskel på Vinge og det at sælge jord i forhold til en købmands hverdag. Er produktet ikke attraktivt, så er der ikke købere, og man bliver nødt til, som ansvarlig politiker, at skabe de nødvendige forandringer.

Et sidste udkald, men ikke for sent hvis det ikke allerede er gået op for jer, så lad mig hjælpe jer med at sætte det i perspektiv. Det oprindelige Vinge er dødt. Projektet Vinge er bestemt ikke dødt, men skal ses på en helt anden måde, og I bliver nødt til at vende jer mod markedet, så I gør området attraktivt for investorer – her tænkes bl.a. på både størrelser af grunde og boligtyper

Vinge har alle fordele, men det er altså ikke en guldgruppe indtægtsmæssigt for kommunen – endnu. Det skal nok komme. Der bygges løs omkring Jyllinge, Slangerup og til dels Egedal. Vinge får en station, hvilket giver en kæmpe fordel i forhold til alle andre, men det er altafgørende, at der kommer mennesker ud og bosætter sig i området, hvilket er lig med skatteindtægter til kommunen.

Glem alt om at presse detaljerede lokalplaner ned i halsen på investorer. Få rettet henvendelse til dem, som har succes med at bygge fx Lind og Risør, Milton huse, Huscompagniet – eller andre dygtige udviklere. Vend jer mod den boligform, som folk ønsker at bo i og glem alt om illusioner og politiske drømmeprojekter – nu kræver det overlevelse og handling.

Handlekraft gennem modige beslutninger. Begræns dialogen, der har været rigeligt. Få i stedet skabt konkrete handlinger gennem modige beslutninger. En ting er sikkert – vi får aldrig vendt billedet og synet på Vinge, hvis der ikke snart kommer konkrete handlinger. Der har været rigtig mange fugle på taget, - nu skal de ned i hånden. Vi får ikke fjernet den negative dækning af Vinge, hvis ikke I finder modet og får skabt den fremdrift, som er forventet og nødvendigt. I må også acceptere, at I formentligt ikke får det for jorden, som I oprindeligt havde påtænkt, men i opstarten er det mindre vigtigt. Der skal skabes fremdrift, så kommer priserne på sigt.

I bund og grund drejer det sig om at komme i gang og at få skatteindtægter til byen. Vi har alle forudsætningerne, så find modet og få igangsat udviklingen.

I har fået endnu en chance for at skabe fremdrift, og det forventer vi kommer til at ske. Alternativet er uoverskueligt og ikke værdigt for nogen.

Publiceret 05 September 2019 11:56

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!