DEBAT: Nem løsning til dyr pris

Bjørn Tving Stauning, Jernbanegade 29 D, 3600 Frederikssund

DEBAT Jørgen Olsen anbefaler i et læserbrev 03.09.19 at sætte gang i et brandudsalg af grunde for at skaffe flere skatteydere - og dermed midler til kommunens stigende udgifter, især på socialområdet.

I Olsens optik kan den videre planlægning således overlades til de frie markedskræfter.

Det er vanskeligt at føre denne diskussionen på et nogenlunde kvalificeret niveau, fordi J.O. alene fokuserer på at løse et her-og-nu problem med nogle her-og-nu redskaber. Grundtanken er, at vi her i år 2019 har frihed til at fralægger os ansvaret for, hvordan vi forvalte det område, vi råder over - og som vi før eller siden skal videregive til vore efterkommere.

Den måde J.O. resonerer på, er i princippet den samme som Brasiliens præsident, der nedlægger enorme arealer af Amazonas regnskov for at skaffe hurtige indtægter. Det tilgodeser samtidens behov på efterkommernes bekostning. Hvis man anskuer den kommunale by- og landskabsudvikling i et fremtidsperspektiv, er J.O.s model lige så desperat som den katastrofal.

Når der anvendes begrebet ”hvad markedet efterspørger”, kan man – næsten - udelukke bæredygtige, langsigtede boligløsninger, fordi ”markedet” i dag efterspørger parcelhuse i en overkommelig prisklasse.

At tænke langsigtet kræver en modig planlægning fra centralt hold, fordi der er tale om byggeri, der ofte er 20-30 % dyrere end de nemme løsninger. Men hvis man anskuer boligen i dens 100-årige levetid, vil det bæredygtige, intelligente byggeri i det lange løb være de markedsskabte huse langt overlegen.

Målsætningen om 70 % CO2-reduktion i 2030 er ikke blot en seriøs og livsnødvendig vision – den er også en opfordring til at se virkeligheden i øjnene. Det er bestemt ikke nemt, men løsning på ét problem bør ikke være at lægge grunden til et endnu større problem.

Publiceret 05 September 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!