Sådan kommer de nye boliger ved Thorstedlund til at tage sig ud ifølge skitseprojektet

Sådan kommer de nye boliger ved Thorstedlund til at tage sig ud ifølge skitseprojektet

DEBAT: Fra friareal til have - Thorstedlund

Jørgen Olsen, Irisvej 35, 4050 Skibby

Jørgen Olsen, Irisvej 35, 4050 Skibby

En dyreveksel er et spor eller lille sti ad hvilken dyr plejer at gå.Menneske'dyret' benytter også veksler. Vi 'skyder genvej' over græsarealer, fordi de fine flisebelagte stier er en omvej. Vi finder den mest optimale vej for at spare energi.

Når mennesker gennem et stykke tid har nedtrådt vegetationen, og ejeren ikke protesterer over krænkelsen opstår der hævd på 'stien,' ejeren må affinde sig med den nu er en del af hans ejendom. Thorstedlund har været et sted med fri adgang for offentligheden. Hunde luftes, skovture holdes. Der er naturlige menneskeskabte 'veksler.' Ingen har protesteret i alle årene. Der er således vundet Hævd på brug af dele af arealerne.

Når der ingen protester har været i 20 år er der ifølge lovgivning vundet Hævd.

Det er slut nu. I kommuneplantillæg er besluttet at det store område, solgt til en byggentreprenør er 'En Have' hvor kun ejeren har adgang.

Offentligheden - Ingen Adgang!

Der er usikre punkter i købsaftalen. Kommunen har ikke fået udbetalt den fulde købesum, og kan måske forvente at skulle betale moms af salget, samt yderligere give kompensation, da forudsætningerne købsaftalen ikke kan opfyldes fuldt ud.I købstilbuddet som Byrådet har accepteret, fremgår at købesummer er 41 millioner kroner og 10 millioner kun kommer til udbetaling, hvis Frederikssund Kommune vedtager en lokalplan for området, der svarer til køberens skitserede projekt.

Alt afhænger af om man får vedtaget en ny Lokalplan. Med tanke på sagen om Meransletten - Jægerspris - hvor Byrådet laver lokalplanen om, selvom Planklagenævnet har dømt den ulovlig, er udsigterne for Thorstedlund måske ikke for gode.

Det drejer sig om 10 millioner.

Første skridt: Offentligheden ingen adgang! Skal området nu hegnes ind og vagter opstilles?

Er det rimeligt?

Er der ikke vunden Hævd på offentlighedens brug af arealerne? Bliver der igen set stort på lov og ret?

Publiceret 04 September 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!