DEBAT: Vinge jernbanestation

Peer Pedersen, Baggersvej 43, 3300 Frederiksværk

DEBAT Henning Hyllested og Enhedslisten har ifølge Frederiksborg amts avis udtrykt ønske om at få stoppet bygningen og indvielsen af Vinge station, hvilket er helt uforståeligt.

Stationen har den helt rigtige placering, den vil kunne ses og nås fra til og afkørslen til den nye Kronprinsesse Marys bro, aflaste Frederikssund bymidte for trafik og frigøre dyre grunde i Frederikssund centrum, der i dag benyttes til parkeringsplads for jernbanen.

For langt de fleste, der bor i og omkring Frederikssund samt på Hornsherred og nærmeste omegn, borgerne på Halsnæs, vil det være praktisk at køre til Vinge, sætte bilen der for at tage toget til og fra arbejde uden at belaste det overfyldte vejnet ind mod København.

Vinge station er ikke kun en lokalstation for de lokale beboere i Vinge men en aflastningsstation, der kan spare både tid og mange ulykker på en af de mest trafikerede tilkørselsveje mod København.

Publiceret 02 September 2019 11:56

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!