DEBAT: Vinge og den kommende station er bygget på løgne

Peter Rasmussen, Dådyrvej, 4050 Skibby, bst.mdl DF i Frederikssund

Fra dag et, er der talt usandt om Vinge og nu er der brugt så mange millioner at det vil være en katastrofe at stoppe, så hellere smide flere millioner efter et katastrofe projekt, i stedet for at få samlet op på stumperne og afsluttet projektet, af den simple grund så længe Vinge forbliver under opbygning vil det koste borgerne i kommunen. Vi skal huske at det ikke længere er 20.000 indbyggere og 4.000 arbejdspladser, der skal betale til fællesskabet.

Nej, de 24.000 plus er udgangspunktet for Vingets opbygning. Det er de tal regeringen og kommunens borgere hele tiden er blevet stillet i udsigt via byrådet, borgmesteren og kommunaldirektøren men det tal er sunket kraftigt, jeg tror på en periode over 30 år, vil der samlet være et sted mellem 7.500-9.000 indbyggere og måske et par hundrede arbejdspladser OG indtil regningen er betalt for Vinge er det borgerne der betaler, det er kun borgerne der betaler uanset hvad byrådet og borgmesteren prøver at overbevise om.

Er det godt eller skidt at bruge millioner efter millioner på at få Vinge Station i gang selv om indbyggerantallet er faldet fra 20.000 til under 10.000 og arbejdspladserne aldrig når op på 4.000.

Der bruges millioner på Vinge, og samtidig skal der år efter år findes besparelser i kommunen som kun rammer forkert.

Hvad er det lige der sker for byrådet ikke alene for Vinge, Vinge s-togstation, Svømmehal, Frederikssund Idræts by, salg af grunde med tab og meget mere, MEN vedr. "betalingsbroen" åbner snart og indvielsen skal fejres, man kan diskutere om der er noget at fejre, MEN Byrådet vil søge om at udlevere øl/vin til åbningen, (spiritus og kørsel, hmmmmmmm) man begynder at have mistro til byrådet, Vejdirektoratet har sagt nej og man må håbe de fastholder deres beslutning.

Det er et usædvanligt dårligt signal at sende til offentligheden at byrådet mener det er ok at alkohol og kørsel høre sammen, det kan være at borgmesteren er ved at tage sit tidligere job mere seriøst, så han ved afslutningen af festlighederne kan stoppe bilisterne i alkoholtest.

De penge der bruges på den såkaldte festlighed burde i stedet bruges på borgerne i kommunen.

Publiceret 30 August 2019 09:57

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!