Der er et stykke vej fra drømmen om Vinge til virkeligheden. Måske er det på tide at holde brandudsalg, lyder det fra Jørgen Olsen.

Der er et stykke vej fra drømmen om Vinge til virkeligheden. Måske er det på tide at holde brandudsalg, lyder det fra Jørgen Olsen.

DEBAT: Brandudsalg i vente?

Jørgen Olsen, Irisvj 35, 4050 Skibby.

Der messes - flere indbyggere i Frederikssund - byg overalt, hvor der er en ledig plet, også unikke steder der burde være ‘fredet’ reserveret til fælles glæde! - for at kunne leve op til de udgifter man mener vil komme fremover, især på socialområdet.

Glædeligt der hvert år kommer netto nye borgere.

Der nævnes succes med salg af byggegrunde, og dermed flere borgere. (Blot ikke i Vinge)

Hvor mange borgere skal der til for at opnå en nulstilling af de kontante besparelser, som skal indføres med budgettet for 2020? Yderligere 50 millioner er nævnt for 2020, i 2019 var besparelsen 68 millioner. Samlet 118 millioner på to år.

Lad os se på vore nabokommuner:

  • Egedal: 2018 øgning i befolkningstallet 337. Primo 2031 forventes 4170 nye borgere +420 om året.
  • Hillerød: Fra 2019 til 2029 øgning på 7590 borgere. +760 om året.
  • Lejre: Øgning på 3215 nye borgere i 2030. +320 om året.
  • Halsnæs: Forventer et fald i befolkningstallet i 2030 på 230. -23 om året.
  • Frederikssund: En stigning på 3.230 på 12 år i forhold til antal indbyggere pr. 1. januar 2018. Cirka 270 nye borgere om året. Ikke mange. I 2019 når man, om alt går vel, mellem 150-200.

Fra politikere, og administration har været nævnt tal på op til 16000-20000 nye borgere i 2030? Altså cirka 1800 om året.

Skal vi stole på, en omhyggelig prognose eller en politiker drømmefantasi? Kan vi se frem til yderligere kontante besparelser år efter år. Gys!

Alle elsker et godt tilbud! Er det på tide at indlede et brandudsalg af byggeretter i Vinge? Det kunne sætte skub i lysten til at flytte til Frederikssund? Og det ville i så fald være første gang man i Vinge tog markedet i ed?

Den nye bro, S-stationen i Vinge, færdiggørelse af motorvejen (Hvornår? om 20 år?) vil sætte fart i en positiv udvikling, men der er for mange usikre punkter med de drømme. Stop Drømmeriet - Handling giver Forvandling.

Publiceret 27 August 2019 09:04

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!