Klaus Kørvell, Det konservative Folkeparti

Klaus Kørvell, Det konservative Folkeparti

DEBAT: Ny 1. plads til Folkeskolen

Klaus Kørvell, Formand, Konservative Frederikssund.

Så fik vi skudt det nye skoleår i gang. Som tidligere var forventningerne store, eleverne mange og kvaliteten til diskussion.

Tænketanken Kraka kom med deres nye analyse af kvaliteten og dermed uddannelsesniveauet med følgende kommentar.

”Det gennemsnitlige antal af ikke uddannede lærere der underviser i Folkeskolen er igen steget og ligger nu på landsplan på 17-18 %. Dog skiller enkelte kommuner sig ud, heriblandt Frederikssund der ligger på en 1. plads, med ikke mindre end ca. 30%.

Kvaliteten af grundskolen – og særligt folkeskolen – er af afgørende betydning for samfundets effektivitet og lighed på lang sigt. En af forudsætningerne for en velfungerende folkeskole er dygtige undervisere. Der er mange elementer i at sikre dette, herunder rekruttering af dygtige studerende til læreruddannelsen, folkeskolens evne til at ansætte læreruddannede, og folkeskolens evne til at fastholde medarbejderne - særligt de dygtigste.

Vel vidende, at dette vigtige område har gode økonomiske betingelser her i kommunen og at mange, især op til et valg, giver udtryk for at Folkeskolens opgave er vigtig og bør prioriteres, ser det altså ud til at missionen ikke når sit mål.

Hvor ligger forklaringen? Vi ved jo at midlerne er der, men er prioriteringerne de rigtige? Spørgsmålene er mange og dem vil jeg stille.

Publiceret 23 August 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!