Et nyt udbud skal afklare, hvem der blandt andet skal stå for snerydning.

Et nyt udbud skal afklare, hvem der blandt andet skal stå for snerydning.

DEBAT: Hvem skal holde kommunens vintertjeneste og grønne arealer?

Peter Rasmussen, Dådyrvej, 4050 Skibby, bst.mdl DF i Frederikssund

Kommunens vintertjenester/grønne arealer sættes i udbud til oktober, nogle virksomheder er allerede taget i betragtning.

Der er visse krav i udbuds materiale der skal overholdes for at de inviterede firmaer kan deltage i udbudsrunden, kan man ikke overholde den retningslinje burde man heller ikke deltage i resten af forløbet.

Er der styr på hvem de inviteret til udbudsrunden på kommunens vintertjenester, grønne områder.

Er det i orden at kommunen invitere virksomheder til sådanne opgaver som har en/nogle konkurser bag sig.

Driften af kommunens veje, grønne områder og vintertjeneste er til overtagelse cirka maj 2020 og de virksomheder der skal kæmpe om opgaven der gælder i 4 til 8 år, burde ikke være konkursrytter.

Er de virksomheder som kan byde ind på opgaven, virksomheder der ikke har en konkurs bag sig, i så fald vil det være et usmageligt udfald fra kommunen at indgå en kontrakt af hensyn til andre virksomheder i kommunen eller andet sted som på enten den ene eller anden måde har mistet en indtægt, specielt når samme virksomhed fortsætter som om intet er sket.

Man må håbe de ansvarlige for godkendelse af udbudsrunden tildeles opgaven til den korrekte virksomhed.

Publiceret 23 August 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!