DEBAT: Heldigvis var der regnvejr

Merete Bangsrud, Ørnestens Vænge 23, 3600 Frederikssund

Lørdag d. 17. august var der et cykelløb (Hansens), hvor en del af ruten foregik gennem Marbæk Strandpark, den sydliggende mark samt stier i området.

Jeg oplevede desværre flere deltagende cykelryttere fra deres mindre flatterende side, da jeg spadserede på stierne i området. Adskillige bagfrakommende deltagere brugte klokken, og flere råbte ad/til mig både før og efter passage.

Kun én enkelt viste hensyn og hoppede af stien, som mig bekendt er gangsti, da han skulle forbi.

Heldigvis var der ikke flot sommervejr, for så ville strandparken var fyldt med gæster, legende børn, boldspillende unge, familier med grill og mange flere.

Heldigvis var kun få ude og lufte hund på marken, hvor hunde under kontrol må løbe frit.

Heldigvis var der ingen, som havde trodset regnen og begivet sig på vandring i området.

Det havde klædt arrangørerne at lægge ruten et andet sted, væk fra gangstier, væk fra hundelufteområdet og væk fra strandparken.

Fjordstien, som er en cykel- og vandresti, løber tæt ved og ville være en oplagt del af ruten i stedet.

Bedre held næste gang.

Publiceret 22 August 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!