DEBAT: Vinge får fejlagtigt skylden

Michael Tøgersen, byrådsmedlem (V)

De nye Vingeborgere er naturligt godt trætte af, at Vinge får skylden for, at tingene i kommunen kunne gå bedre jf. læserbrev i denne uge af Peter Von Der Hude

Vi er i flere sammenhænge sammenlignet med Roskilde og Holbæk, som har hhv. ca. 100 % og ca. 50 % flere borgere end os, men som målt på udgifter pr. indbygger vurderes mere effektivt drevet.

Virkeligheden er, at den samme administration på mange områder godt kan administrere flere borgere, så jo flere indbyggere jo mere effektiv kan en kommune "alt andet lige" drives.

Det betyder netop, at Vinge og/eller en betydelig befolkningstilvækst kan gøre vores kommune mere effektiv.

På seminar hos KKR Hovedstaden var den anerkendte chefredaktør, Lisbeth Knudsen, gæstetaler, og hun havde et fantastisk tankevækkende indlæg om tiltagende krav fra borgerne omkring kommunernes serviceniveau og brugte vendingen "uundgåeligt harmonikasammenstød mellem borgere og kommune/kommunalpolitikere", fordi borgerne generelt stiller stadig større krav til kommunerne samtidig med, at der ikke kommer flere penge i kassen, sammenholdt med at vi i forvejen har et af verdens største skattetryk. Tingene er således på uundgåelig kollision, og for Frederikssund Kommunes vedkommende kommer vi ikke i nærheden af kravene fra borgerne, med mindre vi får flere skatteydere, altså eksempelvis får realiseret Vinge mm.

Lisbeth Knudsen havde ikke løsningen på at undgå "harmonikasammenstødet", men 2 ting mente hun kunne afhjælpe, og det er dels flere tværkommunale samarbejder, og dels en lokal dialog med borgerne om forventningsstyring, for der er et gigantisk "gab" mellem kravene og mulighederne, mener Lisbeth Knudsen. Klog kvinde.

Så super godt indlæg, Peter Von Der Hude. Vinge har ikke skylden. Vinge kan være en del af løsningen.

Publiceret 21 August 2019 10:26

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!