DEBAT: Fjernbetjening af Kronprins Frederiks Bro – og hvorfor?

Ole Ingvor Olsen, Egelundsvej 4, 3630 Jægerspris

Vi der kører over broen flere gange dagligt, kan jo se at arbejdet med cabling o.s.v. er i fuld gang. Det kan derfor virke noget sent at fremkomme med nedenstående spørgsmål, men man skal jo vide at noget foregår inden men kan spørge.

1: Hvorfor? – Hvilken nytte giver det samfundet at fjernbetjene broen? Nogle fyres andre ansættes eller?

2: Hvad koster det at etablere fjernbetjeningen – hele regningen, alt incl.?

3: Er der udført en rentabilitetsberegning af denne investering? En beregning med forrentning af den investerede kapital – sideomkostninger og beregnet på almindelig anerkendte vilkår for erhvervsinvesteringer. Hvor mange år går der før investeringen er tjent hjem?

4: Hvad gør vi når der opstår tekniske problemer? Broen er jo ikke helt ung mere, og uforudsete hændelser opstår jo. Personalet på broen kan handle i løbet af minutter, men hvordan fremover?

5: Hvem er den ansvarlige driftsherre på broen fremover? Altså hvem står med regningen når der skal laves reparationer eller blot almindelige drifts- og vedligeholdelses investeringer. Det er klart for os der også sejler under broen, at der er en del rust i konstruktionen, og det koster jo at vedligeholde en gammel jernkonstruktion.

Med hensyn til den planlagte lukning af broen for gennemsejling, så må dette kunne udsættes til sejlsæsonen er overstået. Vi har stadig mange turister på sejlferie, og der er mange tusinde sejlere i havnene syd for broen som bliver spærret inde på et helt urimeligt tidspunkt.

Lukningen burde kunne begrænses til 15 nov. 2019 – 15 marts 2020.

Publiceret 21 August 2019 10:30

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!