DEBAT: Det kunne være undgået

Peter Rasmussen, Dådyrvej, 4050 Skibby, bst.mdl DF i Frederikssund

Det kan godt være man er ved at være træt af at høre om Vinge, MEN Vinge er årsag til svigt, besparelser, skattestigninger i kommunen, som rammer mange borger uheldigt.

Vinge skal nok blive godt, men ukorrekte oplysninger og utallige forsøg at overbevisninger borgerne om et og alligevel noget andet viser bare at borgerne har mistet troen og troværdigheden i vores kommune.

Den fokus der er på vinge er grundet de ukorrekte informationer man støder på hele tiden, der kommer nye informationer hver gang nogle undersøger baggrunden for Vinge, alt den uheldige sværm af informationer kunne havde været undgået.

Havde man fra dag et udformet Vinge som der var ønsket til at starte med og påbegyndt Vingets 370 hektar/ha 3,7 km²/kvadratkilometer i sektioner.

Havde man delt Vinge op i meget mindre sektioner hold sig til sandheden og startet med en sektion af gangen før man tog fat i den næste var borgerne ikke blevet udsat og der ville aldrig havde været så meget fokus på netop det område.

Publiceret 21 August 2019 10:22

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!