Modelfoto

Modelfoto

Debat: Skal skylden virkelig findes i Vinge?

Peter von der Hude, Camarguevej 8, Vinge, 3600 Frederikssund

DEBAT Jeg er efterhånden godt træt af, at under hvor kommunens handlinger debateres, så får Vinge ofte skylden for, at tingene i kommunen kunne gå bedre.

Som borger i kommunen og forholdsvis ny beboer i Vinge, så skal jeg være den første til at medgive, at tingene kunne være håndteret bedre. Det tror jeg alle og én vil sige - både i embedet, politisk og blandt os borgere.

Når det så er sagt, så er Vinge og planerne omkring Vinge samt udviklingen af området en rigtig god idé. Der skabes en sammenhæng mellem bro, tog, by og formentligt etableres det sidste stykke motorvej, som er afgørende for områdets udvikling.

Derudover og måske allermest vigtigt, så er Vinge et område, hvor der bor en del borgere, som bidrager væsentligt til kommunens skatteindtægter. Jeg er helt overbevist om, at skal der findes penge til velfærd og udvikling af kommunen i fremtiden, så skal Vinge blive til noget. Vinge vil være med til at understøtte kommunens økonomi via skatteindtægter i takt med områdets udvikling.

Er man bare lidt fornuftig, så støtte man op og giver os borgere ude i Vinge en chance.

Vi kan jo også vende billedet og se det på en anden måde. Kommunen har jord i Vinge for rigtig mange millioner, - bruges den jord ikke, så kommer der ingen indtægt. Lad os lege med tanken, at Vinge projektet lukkes ned. Det sagsanlæg kommunen får for manglende opfyldelse af områdets forpligtigelse og tilsagn om en fantastisk ny by at bo i,er økonomisk så uoverskueligt, at skatten vil stige langt mere, hvis kommunen dømmes, hvilket den helt sikkert vil. Man kan ikke love store planer og lokke nye borgere til kommunen og så bare lade dem “Dø” på marken grundet fejlslagne evner og initiativer. Det kan kun blive dyrt for borgerne i Frederikssund, som er de eneste til at betale, hvis Vinge ikke bliver til noget.

Så hold nu op med at skælde ud på Vinge - alt er ikke Vinges skyld og fremtidens skatteindtægter og udvikling ligger i området - det er indlysende! Hvem skal ellers købe jorden?

Etableringen i området skal bare komme endnu mere igang, hvilket også sker lige om lidt med etableringen af stationen og udbuddet for området.

Der skal sikres fremdrift og en professionel håndtering, hvilket ikke bare skal ske i ord, men også gennem handling og eksekvering!

Publiceret 20 August 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!