DEBAT: Hvad frygter man? Byrådsmøder sendt på nettet.

Jørgen Olsen, Irisvej 35, 4050 Skibby

Åbenhed eliminerer misforståelser, giver svar på spørgsmål borgerne tumler med, ikke får konkret svar på, og derfor fortsætter med at undersøge, formode, antage, vurdere. I sidste ende kommer borgeren måske til en konklusion der mere ligner en konspirationsteori. Det er uværdigt for alle parter og giver megen unødig spekulation.

Byrådsmøders første punkt er: ‘Spørgsmål fra borgere.’ Spørgsmål kan stilles og en debat kan indledes. Det kræver styrke at stille sig op og spørge. Mange holder sig tilbage, ‘Jeg er ikke taler, har svært ved at formulere mig.’ Hvem udover de tilstedeværende ved mødet hører mit spørgsmål? Hvordan offentliggøres et eventuelt svar? Svar kan ofte ikke gives på selve mødet, men man lover at vende tilbage. Gør man altid det? Bliver et svar en ‘sludder for en sladder,’ og så er den sag lukket?

Mange borgere henvises til Borgerrådgiveren der arbejder under følgende begrænsninger:

Kan ikke behandle klager over:

“Indholdet af kommunens afgørelser - kan ikke ændre en afgørelse

Spørgsmål, hvor der er en anden klageinstans

Sager, der er indbragt for det kommunale tilsyn, folketingets ombudsmand eller domstolene

Politiske beslutninger, f.eks. ang. kommunens serviceniveau

Sager om ansættelsesforhold eller privatretlige forhold.”

I privat virksomhedsregie ville en sådan opgave kaldes ‘Kundeservice’/ Damage control og vedkommendes ansvarområde er emaskuleret.

Borgerrådgiveren har efter forlydende forrygende travlt. Der er altså megabehov for mere åbenhed.

Jeg har før skrevet og foreslået, at Byrådsmøderne livestreames eller sendes forskudt på nettet så borgerne kan følge med i debatterne om de sager der behandles. Det er blevet afvist. Nogle byrådsmedlemmer er lodret imod. “Det bliver let underholdning, og det koster penge at indføre ordningen.”

Mon de har set byrådsmøder fra nabokommuner med WebTV. Halsnæs, Gribskov, Hillerød, Ballerup, Roskilde. Kan godt være nogle byrådsmedlemmer sidder med en ikke forløst medielus og et megaego og var lidt for kække i begyndelsen, men det ebbede hurtigt ud.

Borgerne kan finde en sag på dagsorden og så klikke på sagsnummeret og se debatten. Hvis det samtidig giver forståelse for sagernes kompleksitet, og svar på spørgsmål er det mere end omkostningen værd.

Kom i gang. “Det er ikke så svært, når man først får det lært.” Hvad frygter man?

Publiceret 17 August 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!