Dan Hoffgaard giver her sin mening til kende i sit læserbrev til Movia og Frederikssund Kommune. Arkivfoto

Dan Hoffgaard giver her sin mening til kende i sit læserbrev til Movia og Frederikssund Kommune. Arkivfoto

Debat: Busserne på Hornsherred Nord pr. 11. august

Dan Hoffgaard, Pilehaven 23, Ferslev

DEBAT De største ændringer denne gang sker på linjerne 315, 316, 317 & 318, hvor afgangstiderne / minuttallene ændres en del . Linje 315 - skal nu køre til/fra Frederikssund på ALLE ture (også i weekenden) På Hornsherred Vest i byerne Ferslev, Vellerup, Vejleby, Venslev, Kyndby og Dalby vil mange borgere helt sikkert blive glade for dette tiltag - ingen tvivl om det.

Men men men - desværre er det borgerne i Kyndby Huse, Dalby Huse og Over Dråby Strand der må betale prisen. Når man vil forbedre den offentlige transport, hvor befolkningen er tættest, uden at det koster for mange penge, er man nødsaget til at fjerne/skære i driften der, hvor befolkningen er tyndest. Det betyder blandt andet derfor, at buslinje 315 fra og med 11 august ikke mere kører til Kyndby Huse / Kyndbyværket, samt at den fremover kun kører til og fra Bymidten i Skibby.

Linje 318 Skibby-Frederikssund kører også kun til/fra Bymidten i Skibby fra 11 august.

Linje 317 - lider igen kraftige nedskæringer. Linjen mistede for mindre end 10 mdr. siden al weekendkørsel, og mareridtet fortsætter, udelukkende for at gøre det bedre for flertallet.

Fra planskiftet 11 august kører linje 317 kun en morgen-skoletur samt tre eftermiddags-skoleture, og bemærk kun på skoledage.

Så vidt jeg er orienteret har Frederikssund Kommune dog bestemt, at der skal køres et antal ture med en Kommunebus/Skolebus i Kyndby Huse, Dalby Huse og Over Dråby Strand-området til/fra Jægerspris - som kompensation for besparelserne. Det skulle blive gratis at køre med Kommunebussen. Herudover henvises til Flextrafik, hvor taksten nu er minimum 36 kr.

Jeg har kæmpet siden 2010 for at få en acceptabel offentlig transport på Hornsherred.

Jeg har gennem de seneste år forsøgt at få Frederikssund Kommune/Movia til at forstå, at man her på ude landet bør lave mere differentieret linjeplaner end man gør i storbyerne, men det har jeg desværre ikke kunnet overbevise Kommunen/Movia om. Havde det været tilfældet og havde det stået til mig, havde Kyndby Huse, Dalby Huse & Over Dråby Strand fremadrettet også haft et antal daglige busafgange. Tja - der er måske nogen borgere der mener, at vi fra 11 august får den bedste køreplan gennem de sidste 36 år. Men jeg tvivler meget stærkt på, at borgerne fra Kyndby Huse, Dalby Huse og Over Dråby Strand deler denne mening.

Get Moving Frederikssund

Publiceret 26 July 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!