Arkivfoto

Arkivfoto

Debat: Åbent brev til borgmesteren og de ansvarlige for børn og unge i kommunen

Af Anja Bisp, Skovkirkevej 25aSkoven3630 Jægerspris

DEBAT Jeg skriver til dig/jer, da jeg har en bekymring og undren for børn og unge i Frederikssund kommune.

Alle i Frederikssund kommune mærker nu konsekvensen af de besparelser der er besluttet i byrådet, og de rækker sikkert vidt og bredt, helt ind i dagligdagen hos mange borgere.

Jeg vil derfor komme med et eksempel på, hvordan det har konsekvenser for de unge i Jægerspris og Skibby.

Klubberne på Horns Herred har lukket i fire uger i skolernes sommerferie, der er mulighed for at være i Klub Mix i Frederikssund.

Ungdomsklubben i Jægerspris har åbent to dage om ugen. Jeg kan ikke læse mig frem til, hvor meget SSP er på banen.

Det er da et tilbud, vil nogen sige, men er det nu også det, og bruger de unge på Herred tilbuddet om at tage til Frederikssund.

Lige umiddelbart nej, flere unge holder til nede i Slotsparken i Jægerspris, hvor de fester, på en måde som generer offentlighedens fred. Larm, affald, ødelagte mindesten.

Det skaber utryghed blandt beboere i området, og de unge bliver stemplet som uopdragne.

Så vil nogen sige, hvor er forældrene henne, ved de hvad deres børn render rundt og laver i skolernes sommerferie. Måske, måske ikke men jeg mener nu, at kommunen også har en del af ansvaret når tilbuddene til de unge lukker ned.

Det må kunne gøres bedre i fremtiden, så I tager højde for, at der er pædagogiske tilbud til de unge herpå Herred. Det kan godt være, det koster penge, men det bliver meget dyrere at samle op efter en sommerferie, hvor de unge er overladt til sig selv. Det er der tilsyneladende flere unge der ikke kan finde ud af, de har brug for voksne udenfor familie, der har tid til at lytte, støtte og hjælpe dem i hverdagen.

Det vil være til gavn for alle, hvis vi hjælpes ad med at støtte op om de unge, så de får en sund samværsform, hvor de godt kan feste og høre høj musik, under pædagogiske forhold som kan guide dem til at blive en del af vores samfund, fremfor de får stemplet uopdragne.

Publiceret 26 July 2019 09:47

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!