DEBAT: Roskilde Bank syndromet

Frank Bøgeskov Hansen, Bakkevej 11, Frederikssund

Frederikssund vokser, der sælges byggeretter og ekstra skatteborgere kommer til, der er fantastisk og yderst glædeligt.

Men hvem får egenlig pengene når kommunen sælger ud af vores fælles værdier?

Som skatteborger her i kommunen er både du og jeg både medejer, finansieringsgrundlag og kautionist for den samlede kommunale økonomi, som byrådet forvalter på vore (skatteydernes) vegne.

Det kan derfor undre mig at ju og jeg som skatteyder, ejer og kautionist, skal acceptere at forvaltning og byråd, med Hr. Jørgen Bech (V) i spidsen for udvalget uddeler 3 ekstra byggeretter til en samlet værdi på 4,5 milioner til en privat bygherre, uden der kommer een krone i kommunekassen..

Jo, den er go nok, Frederikssund har udbudt 33 byggeretter i lokalplan 101 på tidl. Oppesundby skoles boldbaner.... Byggeretterne sælges, jvf lokalplanen, som angiver et maksimalt antal boliger på 33 stk.

Så langt, så godt.....

Alligevel udbyder bygherre på deres hjemmeside 36 grunde til salg ?

Det viser sig så ved lidt gravearbejde at Hr. Jørgen Bech og Co, har givet bygherre ekstra 3 byggeretter, hvilket jo kun kan glæde skatteborgerne idet der jo så kommer 10% mere i kassen for det øgede antal byggeretter på 10%

Men... skatteborgernes slunkne kommunekasse har bare ikke set een eneste krone for de 3 ekstra byggeretter.

Hvilket undre mig meget.

Intet i verden er som bekendt gratis,

Spørgsmålet er derfor nu, hvem har egenlig fået pengene for de 3 byggeretter ???

Publiceret 24 July 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!