Hvad vil man gøre, hvis broen er oppe, og der kommer redningskøretøjer?, lyder spørgsmålet.

Hvad vil man gøre, hvis broen er oppe, og der kommer redningskøretøjer?, lyder spørgsmålet.

DEBAT: Bevidst chikane?

Susanne Bartholin, Fyrrevænget 17, 3630 Jægerspris

Er der bevidst chikane at Vejdirektoratet har fyret brovagterne fordi Gamle Frederik skal fjernstyres?

Nu har brugerne af Gamle Frederik siddet og ventet unødigt enten fordi broklapperne er oppe uden der er nogen både der skal igennem eller fordi bommene er lukket også uden synlig grund.

Hvordan vil situationen være hvis Gamle Frederik sætter sig fast?

Skal borgerne i Hornsherred sidde og vente på en teknikker der kommer fra København ?

Og hvad hvis der kommer redningskøretøjer mens broen er oppe?

Jeg vil mene det er bevidst chikane af borgerne i Hornsherred. Det kan i sidste ende koste menneskeliv. Hele cirkuset er nok lavet for at tvinge flest muligt over KMB

Publiceret 12 July 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!