DEBAT: Nu må det være tid til cykelsti til Kulhuse

Tina Tving Stauning, Gruppeformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe

Nu må det være tid til at få afsat pengene til en cykelsti til Kulhuse og ikke mindst komme i gang med arbejdet. Alle planerne er lavet.

Cykelstien er savnet og der køres stadig alt for stærkt på vejen mellem Jægerspris og Kulhuse til det er trygt at cykle gennem det naturskønne område.

Kulhuse er en af kommunens fineste perler med strand, havn, medborgerhus, handel, færge, masser af sommerhuse, gæster og turister og mange fastboende.

Busserne kører ikke fra og til så tit, så det gør noget, og mange vil gerne til og fra Kulhuse på den to-hjulet, men det er en farlig vej.

Selv om kommunekassen er slunken og vi igen skal spænde livremmen ind, så må det være nu at de fornødne millioner sættes af til at komme i gang med cykelstien. Vi socialdemokrater er ikke i tvivl. Det må og skal være nu, at det sker.

Publiceret 10 July 2019 10:44

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!