DEBAT: Et lille skridt for danskerne, men et kæmpe skridt for nordsjællænderne.....

Michael Tøgersen, byrådsmedlem og formand for Frederikssund Erhverv

Vælgerbedrag?

7 dage før folketingsvalget var der panelmøde i Sillebroen. Man kunne høre Socialdemokratiets Rasmus Stoklund og de Radikales Martin Lidegaard gå til valg på "ja til Frederikssundsmotorvejen”. Det giver jo stemmer.

Nu er de valgt; løfterne glemt. Den socialdemokratiske transportminister fra Sønderjylland har umiddelbart slettet alle projekter.

Det er ekstremt foruroligende, at der nu tales om at indbetale 15 milliarder kroner til den slunkne Togfond, som skal finansiere gennemkørende højhastighedstoge fra København til Ålborg og efterlade sjællænderne tilbage på perronen. For disse penge kan vi bygge 5 Frederikssundsmotorveje. Togfonden skulle have haft kr. 28 mia. Der er kun 13 mia. For disse 13 mia. kan vi bygge 4 Frederikssundsmotorveje, som er beregnet til at være Danmarks måske mest rentable stykke infrastruktur.

For mange borgere i Frederikssund Kommune er toget ikke et alternativ, fordi man enten bruger sin bil i embedsmedfør, eller fordi man skal skifte mange gange osv. Vi har i årevis dagligt holdt stille i kilometer lange køer på den gamle bumlevej. Det koster samfundet milliarder i manglende produktivitet. Man får stress, fordi man holder stille og ikke når frem i tide. Man sidder i sin bil og bliver gammel (og sur).

Det reducerer mobiliteten og fleksibiliteten på arbejdsmarkedet og reelt også arbejdsudbuddet, som vi er så knap på, for man vælger at arbejde mindre, mens man vil være mere fleksibel, hvis man kunne sætte sig i sin bil og transportere sig hurtigt mellem job og hjem. Om kort tid skal vi oven i købet betale for at køre ind over den nye bro for at komme ud på den gamle bumlevej. Det er helt til grin.

For Frederikssund Kommunes virksomheder er motorvejen altafgørende, for de skal have transporteret deres varer, og deres medarbejdere skal kunne komme let til og fra arbejde, ellers bliver vi fremtidens tabere om arbejdspladserne, hvor alle skatterne og velfærden kommer fra.

Den motorvej betyder ubeskrivelig meget for os alle, så det er LIGE NU vi skal have alle borgere i Frederikssund Kommune, herunder vores eget allerede fokuserede folketingsmedlem, Hans Andersen, til at reagere højt og tydeligt, så vi forhåbentlig kan nå at påvirke i stedet for bare at sidde tilbagelænet og håbe, for så går infrastrukturen som sædvanlig til Jylland og toge, som kan transportere os med lynets hast fra Kbh. til Ålborg. Det vil være en national skandale.

Publiceret 10 July 2019 08:51

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!