DEBAT: Brandsikkerhed på kommunens omsorgscentre

Susanne Bettina Jørgensen, Byrådsmedlem (S), Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Næstformand i Velfærdsudvalget

I DR dokumentaren d. 24. juni, hvor brandsikkerheden på kommunale plejehjem undersøges, fremhæves Frederikssund kommune som en af i alt 14 kommuner, hvor brandalarmeringsanlæg er forældede. Jeg vil som politiker gerne sikre, at forholdende for vores ældre borgere og for de medarbejdere, der arbejder på omsorgscentrene er i orden, og jeg har derfor bedt om en redegørelse for, hvordan brandsikkerheden er på vores omsorgscentre.

Redegørelsen viser, at Frederikssund kommune lever fuldt op til lovgivningen, og at omsorgscentrene er både teknisk og adfærdsmæssigt korrekt indrettet. Alle omsorgscentrene har ABA anlæg (automatisk brand alarmeringsanlæg), og røgdetektorer og varmedetektorer er placeret de rigtige steder ud fra, hvordan rummene anvendes. I forhold til sprinkleranlæg, som kan forhindre en brand i at brede sig, siger lovgivningen, at det skal der være, hvis et omsorgscenter er opført i mere end én etage, og/eller hvis der er ”soverumsafsnit”, der har et samlet etageareal på mere end 1000m2. Derfor er der sprinkleranlæg på omsorgscenter Nordhøj, som det eneste omsorgscenter. Kommunens øvrige omsorgscentre har altså ikke sprinkleranlæg, og det er der heller ikke lovmæssigt krav om, at der skal være, altså lige bortset fra på Tolleruphøj, hvor en del af bygningen er på to etager. Her lever kommunen ikke op til krav om sprinkleranlæg. Bygningen på Tolleruphøj blev oprindeligt opført som etagelejligheder, men da anvendelsen senere blev ændret til plejeboliger, blev sikkerheden ikke samtidig opgraderet, sådan som den burde have været. Det arbejde sættes i gang medio august.

Omsorgscentrenes ABA anlæg får et serviceeftersyn en gang om året, og anlæggene testes løbende via egenkontrol. Desuden får medarbejderne regelmæssig undervisning, så de ved, hvordan de skal agere, hvis uheldet skulle være ude.

Det er godt, at være blevet bestyrket i, at forholdene er i orden (og at Tolleruphøj også snart er med). Det næste er, at jeg også gerne vil vide, om brandsikkerheden er i orden på kommunens bosteder. Byrådet vil få en redegørelse om dette efter sommerferien, og den ser jeg frem til at modtage. Er der udfordringer med sikkerheden, skal forholdene bringes i orden. Tryghed og sikkerhed for borgerne er ikke noget, jeg politisk vil gå på kompromis med.

Publiceret 10 July 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!