DEBAT: Ingen skal tjene penge på pleje og omsorg

Susanne Bettina Jørgensen, Ventevej 6, 4050 Skibby, byrådsmedlem (S), Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Næstformand for Velfærdsudvalget;

Seneste eksempel på, at det er en dårlig ide at privatisere hjemmeplejen, har vi fra Gribskov kommune, der nu går tilbage til at have en kommunal hjemmepleje som supplement til evt. private firmaer, der også byder ind på opgaven.

Den gik altså ikke.

Nej, for det er ikke nemt at tjene penge på at levere pleje- og omsorgsopgaver, og det skal det heller ikke være.

Faktisk mener jeg som socialdemokrat, at ingen skal tjene penge på, at nogle mennesker har brug for støtte til personlig pleje og omsorg.Min holdning er klar: pleje- og omsorgsopgaver skal ikke privatiseres. Private leverandører byder kun på pleje- og omsorgsopgaver i den tro, at de kan tjene penge på det. Og når de ikke kan, lukker de ”butikken” og efterlader alle ”kunderne” til kommunen, som er forpligtiget til at træde til med det samme.

Når man har brug for hjælp til pleje, skal man ikke betragtes som en kunde. Det er uværdigt og forkert. Pleje og omsorg skal varetages af kommunen og kommunalt ansatte medarbejdere.

I Frederikssund kommune er døgnplejen den største leverandør af pleje og omsorg. Hertil har vi en række mindre private leverandører, som borgerne også kan vælge, hvis de ønsker det. For nogle borgere er det attraktivt at vælge en privat leverandør til at gøre rent, da de private leverandører må sælge tilkøbsydelser – noget som den kommunale døgnpleje ifølge lovgivningen ikke må.

Det er godt, at kunne vælge selv, men det er også en kendsgerning, at de fleste borgere, der får hjælp, ikke er i stand til at vælge.

Ingen borgere i Frederikssund skal leve med den utryghed det er, at kunne risikere, at ens ”leverandør” pludselig drejer nøglen om.

Så derfor skal vi som kommune være dygtige til at beskrive kvaliteten af og kravene til pleje- og omsorg, så private leverandører ikke fristes til at byde ind på opgaverne i den tro, at det bliver en god forretning.

For det er ikke et område, som socialdemokraterne ønsker, at der kan ”spekuleres i”.

Publiceret 08 July 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!