DEBAT: Hvor er den gode historie........?

Byrådsmedlem (V), Charlotte Drue Aagaard, Strædet 4, Lyngerup, 3630 Jægerspris

De fleste læserbreve i lokalaviserne er negativt ladede.

De fleste borgere der kommer i byrådssalen i spørgetiden har kritiske spørgsmål.

De fleste mails jeg modtager i min indbakke – er om dårlige oplevelser og et råb om hjælp.

Hvis jeg ikke vidste andet, så ville jeg tro, at alting stod virkelig skidt til i vores kommune!

Men - Vi er netop ikke gode til, i vores kommune, at fortælle den gode historie. Der er masser at tage af. Vi er ikke gode til det som borgere. Vi er heller ikke gode til det som politikere………..og vores lokale pressekorps mangler ofte også, at skrive den positive historie, at vinkle overskriften – og tage de positive briller på.

Når jeg om morgenen triller afsted mod Frederikssund – i bilkøen på Hornsherred mod den gamle bro. Oplever jeg lokale borgere der er gode til, at give plads til hinanden og byde velkommen.

Når en evt kommende borger på facebook spørger hvorhenne i kommunen de skal købe hus. Så oplever jeg i den grad mange positive borgere der ”praler” med hver deres lokalområde.

Når jeg på min lille facebookside ”Frederikssund – VORES kommune” skriver opslag og ber om hjælp. Så oplever jeg et fantastisk unikt sammenhold og en meget stor positiv dynamik.……….og det gør mig så utrolig stolt. For vi kan faktisk godt. Kig omkring dig hvor du bor. Sug det til dig. Mærk det i luften. Vi bor i en fantastisk kommune. Med skov og strand. Med erhverv og liv. Med udvikling og drømme. Med kultur og natur. Med utrolig mange lokale ildsjæle som i den grad brænder for dig og mig. Lad os favne det – og mærke efter. Lad herefter sommerens ro falde over dig – så du er klar igen til august!Med ønsket om en fantastisk sommer – og nogle nye gode historier i din bagage!

Publiceret 04 July 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!