DEBAT: Statusrefleksion efter 1,5 år i byrådet: Økonomisk ansvarlighed efterlyses.....

Michael Tøgersen, Byrådet for Venstre

Er det gået som forventet? Nej. Er der rykket på noget?? Ja. Er det gået som ønsket? Nej.

Vingeprojektet ramlede lige efter valget i 2017. Byrådsarbejdet blev helt anderledes end forventet. Vi troede, vi skulle udvikle vores kommune visionært. Det blev i stedet en oprydnings- og benhård prioriteringsopgave, især fordi det forventede provenu fra Vinge på kr. 163 mio. indgik i budget 2017.

Vi er nået så langt med Vinge-oprydningen som politisk muligt, da bl.a. S-togsstationen, som er fundamental for Vinge, efter seje forhandlinger, påbegyndes bygget nu. Vinge er nyligt udbudt i en mindre og overskuelig model.

En stor opslidende sparerunde i hele kommunen blev en konsekvens af Vinge. Selvom vi er kommet videre, så er det stadig en benhård prioriteringsopgave med kommunens økonomi. Det er dyrt at være fattig.

Vi kunne eksempelvis spare mange penge ved at sammenlægge en del af kommunens administrative funktioner. Det koster på kort sigt, så det har vi ikke råd til. Vi er nødt til fortsat at frasælge ting. Det er ikke kun pga. Vinge, men kommunens likvide beredskab er ikke tilfredsstillende, hvilket skyldes mange ting, bl.a. markant stigende udgifter på flere velfærdsområder.

Der er ikke forståelse for nødvendigheden af disse frasalg/besparelser blandt os borgere; slet ikke hvis det rammer en selv eller i ens nærområde. Det gør, at en del politikere har berøringsangst i forhold til at tage ansvar og gennemføre de muligheder, vi har.

Vores børneantal er faldet markant de senere år, men at lukke en skole tør vi ikke. Vurderet efter behov/marked burde der lukkes en skole i hver af de 4 gamle kommuner. Vi kunne spare en formue og kanalisere midlerne hen, hvor der er stigende behov som f.eks. de ældre, borgere med særlige behov osv.

Vi har et areal på 400 fodboldbaner ude i Vinge. Det er mere end hele Ørestaden. Er der noget til salg? Nej, og at udbyde det i flere enheder end det aktuelle udbud er der ikke flertal for. Jeg synes ikke, det er at tage økonomisk ansvar i forhold til den situation, vi er i.

Der er ikke flertal for at tage ansvar, og det er uansvarligt, for dele af byrådet stemmer for det, der er stemmer i. Det er uholdbart på den lange bane for Frederikssund Kommune og udskyder bare et problem, der risikerer at blive større og større.

Publiceret 02 July 2019 10:41

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!