DEBAT: Belejligt hukommelsessvigt i byrådet

Frank Hansen, Bakkevej, 3600 frederikssund

Ved onsdagens byrådsmøde spurgte jeg det samlede byråd om der iblandt byrødderne var nogen medlemmer som ville vedkende sig det kreative lobbyarbejde som frederikssund påviseligt har kørt for at få vedtaget opførelsen af Vinge station.

I samarbejde med europaminister Nick Hækkerup har Frederikssund lavet spin og omskrivelser af virkeligheden for at overbevise daværende minister Pia Olsen Dyhr, så vinge station kunne blive vedtaget....

Ingen ville/kunne huske noget som helst om nogen dialog med de to Christiansborg-ministre.

Nu er det jo ikke menige embedsmænd i kommunen, som fører dialogen mellem kommunen og Christiansborg, men derimod byrødderne selv!

Nu er sommerferien jo lige om hjørnet hvorfor de ansvarlige for Vinges kunstigt opskrevne indbyggertal får lidt løbetid til selv at gå til bekendelse, (inden vi offentliggør hvem som gjorde hvad)ved det kommende borgerforedrag med tilhørende dialog i plenum ruller af stablen lige før næste byrådsmøde i august.

Grunden til navnene ikke blev fremlagt ved dette byrådsmøde er fordi jeg mener at “bagmanden” selv skal have mulighed for at bekende kulør,Og derved bevare sin værdighed, jeg går med andre ord efter bolden - ikke “spilleren”

Dato og sted for borgerforedraget vil snarest blive offentliggjort.

Go sommer til alle medborgere i hele frederikssund kommune.

Publiceret 27 June 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!