DEBAT: Viuff bør trække sig fra byrådet

Carsten Cederholm, Kongensgade 17P, Slangerup

Niels Martin Viuff stillede op for Socialdemokratiet i Frederikssund ved kommunalvalget forrige år, nu skifter han til Konservativt Folkeparti og kan tage sit byråds-mandat med.

Niels blev valgt på det sidste socialdemokratiske mandat med 275 personlige stemmer. Et mandat i byrådet ”kostede” Socialdemokratiet 1105 stemmer.

Dvs. de fleste stemmer, som Viuff blev valgt på, kom fra vælgere, der stemte på andre socialdemokratiske byrådskandidater eller på Socialdemokratiet som parti og dem der stemte på Viuff gjorde det i forventning om, at de stemte på en socialdemokrat.

Jeg har stor respekt for Niels' politiske engagement, byrådskandidater er kun juridisk bundet af deres overbevisning, og det er i orden at ændre politisk tilhørsforhold; men jeg synes han bør nedlægge sit mandat i byrådet, så pladsen kan gå til det parti, vælgerne stemte på.

Publiceret 26 June 2019 09:01

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!