DEBAT: Ungdommen bliver nedprioriteret igen og igen

Casper Harild-Ankersen, Formand for DSU Frederikssund-Egedal, Hovedgaden 112, 3630 Jægerspris

Det moderne hundehus åbner i Frederikssund

Planerne for højhuset på Falkenborgvej er blevet offentliggjort.

Byggeprojekt efter byggeprojekt bliver realiseret, og hvem står blandt andre tilbage med den lange næse? Vi unge mennesker bosat i kommunen.

På trods af at Frederikssund er en såkaldt uddannelsesby, har byrødderne stadig ikke taget initiativ til at holde på os. Bosteder til en SU-venlig pris bør være en selvfølge og ikke et punkt, der står nederst på listen.

Det er ikke så underligt, at man griner af borgmesterens utallige opfordringer til, at nyudklækkede studenter skal blive boende eller evt. vende tilbage til kommunen, når hunde bliver prioriteret højere end de unge.

Jeg håber meget, at byrådet åbner deres øjne og begynder at betragte unge mennesker som en mulighed for flere skatteindtægter og for flere kulturelle indspark fremfor en byrde.

Er der en voksen til stede?

Publiceret 26 June 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!