DEBAT: Frederikssund Kommune kan få økonomisk hjælp til at bekæmpe oversvømmelser

Jan Morbech, Nordre Pakhusvej 15, 3600 Frederikssund

For nylig var jeg til et møde i Realdania, hvor man orienterede os om, at Realdania og Miljø-og fødevarestyrelsen har afsat en pulje på 60 mill. kroner til projekter som sikrer, at truede områder ved byerne ikke bliver oversvømmet ved komme stormfloder.

I første omgang kan kommunerne søge støtte til pilotprojekter, der får hjælp til udvikling af rådgivere og forskere. Efterfølgende kan de bedste pilotprojekter få støtte til selve anlægsfasen.

Mine spørgsmål til Frederikssund Kommune er følgende:

1. Er kommunen opmærksom på denne mulighed som beskrevet ovenfor?

2. Har Frederikssund Kommune allerede udarbejdet planer til at afhjælpe problemerne ved en ny stormflod? ( Vi er flere borgere som ikke mener, at vi har set en sådan)

3. Hvis - JA - hvad går disse planer så ud på i praktisk, så man kan sikre hele den sårbare kyststrækning fra Havnen og op nordpå?

Da alle borgere i Frederikssund Kommune er klar over den meget svære økonomiske situation vor ellers skønne kommune sidder i, håber jeg meget, at kommunen kan komme et betragtning til at få andel i denne store pose penge.

Forudsætninger er, at Kommunen har/vil udarbejdet et projekt!

Jeg og mange andre Frederikssund borgere håber på et positivt svar fra vor kære Kommune, således at vi fremover kan sove roligt ved en ny stormfold- for den kommer helt sikkert med de klimaforandringer, som vi oplever!

Publiceret 26 June 2019 11:32

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!