Foto: Kristian BRasen

DEBAT: Undskyld Frederikssund

Kjeld Haslund, Folketingskandidat Det Konservative Folkeparti Frederikssund og HalsnæsGyldenstensvænge 139, 3600 Frederikssund

Jeg undskylder på det Konservative Folkepartis vegne, fordi personer internt i partiet ødelagde mine chancer for at blive valgt ind på Borgen. Men jeg vil gerne sige 1000 tak til alle jer, der stemte på mig, og til alle jer der overvejede det - indtil 2 dage før valget.

Jeg kan godt forstå dem, som ikke turde stemme på mig efter BT’s store løgn om mit exit fra det Konservative Folkeparti. Jeg var og er Konservativ.

Det hele gik ellers rigtig godt lige indtil 2 dage før valget, hvor nogle i mit eget parti valgte at stikke mig i ryggen med store sabler.

Det er mig totalt uforståeligt, hvordan personer, der er demokratisk valgt til at sikre os Konservative så mange stemmer som muligt, kan finde på at gå hen og gøre lige det stik modsatte. Deres handling har kostet os rigtig mange stemmer. Gennem hele valgkampen har disse personer arbejdet imod partiets vedtægter, og handlet ulovligt iht. foreningsjuraen.

Da disse personer 2 dage før valget gik til pressen, aftalte min kampagneleder og jeg med Hovedkontoret, at vi ikke ville udtale os, fordi vores parti har dårlig erfaring med interne opgør lige op til et valg. Ingen udtalelser fra os = Ingen intern splid. Derfor holdt vi ord og radiotavshed.

Alt det her fnidder og fnadder skyldes, at vi kandidater til et storkredsmøde i december 2018 blev spurgt, hvordan det gik med vores kampagner. Jeg sagde, at det gik fint i Frederikssund, men at Halsnæs hverken ville hjælpe eller give økonomisk støtte.

Det skal ses på baggrund af, at min kampagneleder 3-4 gange havde forsøgt at sætte et møde op med Halsnæs angående deres hjælp - men de aflyste hver gang 2 timer før mødet. Den ene undskyldning var dårligere end den anden, og det var helt tydeligt, at Halsnæs ikke ville holde møde. Min kampagneleder spurgte derefter, om vi skulle prøve at aftale noget via mail - og det var formanden - Peter - i Halsnæs helt med på. Vi skrev, at de skulle sætte X antal plakater op, og bidrage rent økonomisk med 10.000 DKK. Men det ville halsnæs ikke. De ville maksimalt sætte 100 plakater op af Mette Abildgaard og så ville de bidrage med max. 2.000 DKK. Dvs, at de faktisk hverken ville hjælpe eller betale noget.

Dette er ikke nyt. I 2007 hjalp Halsnæs heller ikke til, og der gik 2 år før vores daværende formand modtog nogle penge fra Halsnæs. Hver gang undskylder Halsnæs med, at de er så få. Men det passer ikke. Halsnæs er ca ½ størrelse af Frederikssund Vælgerforening.

Men det er selvfølgelig dejligt, hvis man kan slippe for at betale til en folketingskandidat, så har Halsnæs flere penge til deres egen kommunale valgkamp.

Når Storkredsen ville vide hvordan det gik - så syntes jeg også at de skulle have sandheden at vide. Siden denne dag har formanden, Peter, været meget meget sur på mig - fordi jeg sagde sandheden. Det er også derfor han ikke omtaler dette i sin beskrivelse om, hvorfor han er sur. Han kan jo ikke sige - "Jeg er sur, fordi jeg ikke vil lave noget for folketingskandidaten eller betale til kandidatens kampagne". Derfor udtaler han sig ikke om dette. Så Peter er blevet Svend-Bent fra 5b - fornærmet.

partiformændene har ikke forstået, at deres eneste opgave er at sikre så mange vælgere til Det Konservative Folkeparti som muligt. Deres handling har medført det stik modsatte, hvilket også var deres hensigt – til stor glæde for andre kandidater og partier.

Denne spildte kampagne har kostet min kampagneleder og undertegnede 9 måneders arbejde, 1 måneds arbejde for mit team og over 85.000 DKK er brugt til ingen verdens nytte. Desuden er der spillet hasard med vælgertilslutningen for hele Det Konservative Folkeparti her til valget. Og så har Frederikssund mistet chancen for at få en arbejdshest ind på Borgen - som ville kæmpe for gratis bro, Frederikssund- og Hillerødmotorvej, Bevarelse af Frederikssund Hospital og Staten skal bygge diger – suk suk suk.

Jeg bryder mig ikke om det.

Publiceret 25 June 2019 10:05

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!