Borgerne i Ferslev er bekymrede. Arkivfoto

Borgerne i Ferslev er bekymrede. Arkivfoto

DEBAT: Skolematrikel til salg

Ferslev Bylaug, Vellerup Bylaug, Vejleby Bylaug, Venslev Bylaug, Ballroom Dance, Ferslev, DOF Bramsnæs-Skibby, Børnehuset Pilehuset, Kreds 57 Ferslev-Skibby.

DEBAT Til salg skiltet er der ikke endnu, men med vedtagelsen af budget for 2019-2020 har kommunalbestyrelsen taget beslutning om, at matriklen der omhandler Skolen i Herredet, den tidligere Ferslev Skole, skal afhændes.

Det stiller et i forvejen hårdt prøvet lokalsamfund overfor endnu en udfordring. Der er mange brugere af gymnastiksalen i Ferslev. Den sal er et vigtig og samlende aktiv for mange aktiviteter. En afgørende base for det lokale foreningsliv.

Primo april sendte underskriverne af dette indlæg et fællesbrev til samtlige medlemmer af kommunalbestyrelsen i håbet om at skabe dialog om lokalsamfundets fremtid hvis salen sælges.

Socialdemokratiet og SF reagerede hurtigt. Det mundede ud i et godt og informativt møde. Den borgerlige side af kommunalbestyrelsen har først for nylig henvendt sig med henblik på et møde - intet konkret er aftalt endnu.

Hvis skolematriklen sælges samlet, og lokalsamfundet ikke får mulighed for at bruge salen, er det intet mindre end et overgreb på et lokalsamfund og desværre ikke det første af slagsen med samme ”gerningsmænd”.

Hvem husker ikke 2015, da lukningen af Ferslev skole var en realitet? Vi er stadig mange der ligger inde det idékatalog, som lokalsamfundet i samarbejde med de kommunalt hyrede konsulenter udarbejdede med titlen ”Det gode liv i Sydvest”.

Idékataloget rummer alle de muligheder, som lokalsamfundet dengang kunne finde for den bedste fremadrettede anvendelse af de tidligere skolelokaler. Intet kom i spil, da skolen blev til specialskole, men det var og er et katalog med et godt indhold og en rigtig god titel.

Uløseligt forbundet til det ”Det gode liv i Sydvest” er et lokalt centrum, et samlingspunkt, tilbud om brugernære aktiviteter, idrætsmæssige som sociale. En base, hvor de mange aktiviteter med bl.a. fokus på sundhed, nærhed og nærvær kan folde sig ud, og hvor der er mulighed for at implementere nye tiltag i takt med lokalsamfundets behov.

Til det har vi brug for faciliteterne på Ferslev Skole!

Nu venter vi på, at mødet med den borgerlige side af byrådssalen finder sted, og (måske naivt), forventer vi at blive hørt og forstået, så gymnastiksalen i Ferslev ikke indgår i udbudsmaterialet, men bevares som et kommunalt tilbud til borgerne. Til brug og gavn for det gode liv i sydvest.

Publiceret 25 June 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!