DEBAT: Kommunale flødeboller til alle

Frank Hansen, Bakkevej, Frederikssund

Spangsbergs flødebolle lov nr 1.:Du skal kun spørge dig selv om lov.

Man tror næsten det er en dårlig vittighed, når man læser, at Frederikssund Kommune, har brugt et større sekscifret beløb på at udarbejde en tilladelse til sig selv... men den er desværre go' nok.

Oven i alle de andre fadæser omkring Vinge, er endnu een på vej.

Den kommer tættere på alle døgnets 24 timer og vil ramme os den 16. december 2019.

Udover at spilde skatteborgernes penge på at udarbejde en tilladelse til sig selv (Spangsbergs flødebollelov) og derved tømme kommune kassen, ja så har man været så geniale at sætte en tidsbegræsning på, sådan at vi efter den 16 december 2019 igen skal betale for udfærdigelse af een ny VVM tilladelse, med mindre vinge centrum står færdig den 16 dec. i år....

Ikke engang Keld og Dirch når byrådet til sokkeholderne, når det kommer til tragisk humor

Publiceret 25 June 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!