DEBAT: Bi-Lidt—Hvad skal vi tro?

Jørgen Christiansen, Druedalsvej 39, Jægerspris

Med henvisning til indlæg i Frederiksborg Amts Avis torsdag den 4. april vedrørende nyt lokalplanforslag på Bi-Lidt grunden, kan man blive i tvivl om, hvad man skal tro.

I indlægget fremgår det, at der var 51 høringssvar og mere end 2000 underskrifter mod det tidligere udkast til lokalplan. Hertil kommer modstand fra alle dem, som ikke brugte tid på at gå ind og afgive underskrift. Det er i hvert fald givet, at det er svært at møde personer, der synes, at det var et godt forslag.

Uden at nævne alle argumenterne er det vist meget let at konstatere, at konklusionen var, at ingen synes, at var en god ide, at bygge i 2-3 eller 5 etager på denne grund, da det slet ikke passer ind på dette sted.

Når Jørgen Bech siger, at man læser og tager høringssvar alvorligt, kan man undre sig over, at Kommunen har brugt tid og ressourcer til et nyt forslag, som igen er strid med alle de indkomne høringssvar. Er det ikke meget at gøre for en enkelt grundejer? Man må spørge, vil man gøre det samme for de omkringliggende grundejere, hvis det nye forslag skulle blive vedtaget? Vil de få samme muligheder?

Det der kan bringe en i tvivl om, hvad man skal tro i denne sag, er når Jørgen Bech til sidst udtaler, at der forventes nye høringssvar, men at han ikke forventer, at der sker væsentlige ændringer efter høringsperioden.

Derfor bibehold den nuværende byggehøje jævnfør gældende lokalplan.

Publiceret 23 May 2019 00:00