Debat: Gratis bro - jo det hjælper

Kjeld Haslund, Folketingskandidat Det Konservative Folkeparti Frederikssund og Halsnæs, Gyldenstens Vænge 139, 3600 Frederikssund

DEBAT Der er mange, som spørger mig, ”Hjælper det alt det her postyr angående gratis bro?” Svaret er ganske enkelt: "Ja".

Når jeg om kort tid går rundt inde på Borgen, og arbejder for Frederikssund og Halsnæs. Så vil jeg fortæller de øvrige, at det er helt håbløst, at staten blot skal betale 460 mio. kr. for at finansiere hele den nye bro, mens vi borgere skal betale over 2,2 mia. kr. Tidligere regeringers rådgivere konkluderer også, at den bedste økonomiske løsning for samfundet er, at staten finansierer hele eller hovedparten af den nye bro – så hvor svært kan det være.

Men hvis man, som Hans Andersen (V) går rundt og siger, ”Hvis vi blot får den motorvej, så skal vi naturligvis ikke også have en gratis bro” – så vil de andre politikere naturligvis ikke give os en gratis bro. Vi skal have valgt nogle ind, som vil kæmpe for Frederikssund, og ikke komme med undskyldninger. Frederikssundmotorvej har de skyldt os i 72 år – så den skal bare bygges.

Og vi skal have en – gratis bro – ligesom alle andre steder i Danmark.

Publiceret 16 May 2019 10:27

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!