DEBAT: Pesticider i drikkevandsboringer

Af Christian Poll, MF for Alternativet og folketingskandidat i Nordsjælland

Endnu en gang er en kommune ramt af problemer med pesticidrester i drikkevandsboringer. En artikel i Frederiksborg Amts Avis 1. april oplyser om problemer med dimethylsulfamid (DMS) i drikkevandsboringer i Frederikssund. DMS blev brugt frem til 2010 til bekæmpelse af svampeangreb på bær og frugter. DMS hører til den stofgruppe, som mistænkes for at kunne medføre celleforandringer og kræft.

Vandforsyningsselskabet i Frederikssund har måttet lukke tre indvindingsboringer til Marbæk Vandværk. Løbende kontrol af vandværkets øvrige boringer viser, at der er nærliggende risiko for, grænseværdier for DMS kan blive overskredet. Frederikssund kommune er naturligvis nødt til at reagere på den konkrete trussel om lukning af flere boringer og overvejer bl.a. en noget problematisk ansøgning om dispensation for overskridelse af grænseværdien for DMS. .

Der er mindst 200.000 kemiske stoffer i omløb. En stor del er potentielt eller endda reelt en risiko for folkesundheden, andre er årsag til massedrab på bestøvende insekter.

På grundlag af viden om sprøjtegiftenes farlighed vil Alternativet have hævet afgiften på de midler, der forurener mest og skader vores natur og drikkevand mest. Samtidig vil vi arbejde for at lægge afgifter på fødevarer, der er fremstillet ved brug af sprøjtegifte, og derved gøre økologiske varer prismæssigt mere attraktive. Endelig vil vi pålægge landbruget at betale for nye drikkevandsboringer, når sprøjtegifte fra landbruget har ødelagt en eksisterende boring.

Særlig udbredt er brugen af glyphosat (Roundup). EU har givet fortsat tilladelse til at bruge dette middel til udgangen af 2022. Alternativet vil arbejde for, at det udfases hurtigst muligt.

En ny trussel er de såkaldte neonikotinoider, som udgør en særlig risiko for bier og andre bestøvere. De er blevet forbudt i EU, men Danmark har skaffet sig mulighed for at give dispensation til fortsat brug. Alternativet ønsker, at danske myndigheder ikke længere kan give dispensation til landmænds brug af disse stoffer.

Der er ikke kun landmænds men også haveejeres brug af sprøjtegifte, der skader miljøet. Alternativet ønsker, at der iværksættes en generel indsats. I første omgang foreslår vi, at sprøjtegifte, som bruges til havearbejde fx Roundup, ikke længere må optræde i tilbudsaviser og gartnerier og forretninger, altså lignende regler for reklame for sprøjtegifte, som allerede gælder for tobaksvarer.

Publiceret 17 April 2019 11:08