DEBAT: Nyt lokalplanforslag til Bi Lidt - substansen uændret.

Aage Brems-Pedersen, Klintevej 2C, 3600 Frederikssund

Der er bemærkelsesværdigt stille omkring genfremsættelsen af Lokalplanforslag 109 om Bi Lidt og det tilhørende forslag nr. 038 til ændring af kommuneplanen.

Det er muligvis fordi kommunen denne gang gør meget lidt ud af annonceringen, det kræver måske lidt mere færdighed at finde det, men det er muligt, når man på kommunens hjemmeside søger i rubrikken ”søg indflydelse”.

Trods Poul Erik Skov Christensens indlæg i Frederiksborg Amts Avis af 26. februar om at lytte til borgerne, når en sag har været i høring (sagen gjaldt fartgrænser), skal vi næppe forvente at det også gælder så vigtig en sag som at få bygget 22 boliger i stedet for 16 på Bi Lidt grunden. Undskyld til Poul Erik Skov Christensen, hvis jeg tager fejl og ser ham stemme imod.

Til de mange, som mener, at såvel fem- som tre-etagers boligblokke er for meget for vores smukke kyst, appellerer jeg til, at I en gang til giver jeres mening til kende i læserbreve og i de høringssvar, der inviteres til i begge planer.

I øvrigt savner jeg, at en af de politikere, som styrer disse forslag, angiver begrundelsen for at afvige væsentligt i højde og volumen fra den eksisterende bebyggelse således, som planklagenævnet har forlangt.

Publiceret 16 April 2019 10:13